FAQ
FAQ
전체 31
  • Không mất phí dữ liệu khi dùng wifi. Có thể phát sinh phí dữ liệu khi dùng mạng di động Wi-Fi/3G/LTE vì vậy để không phát sinh phí, hãy cài đặt tắt (Off) chế độ 3G/LTE.