Gói cước
My Vietnam TV cho phép bạn xem các nội dung truyền hình trực tiếp qua hệ thống truyền hình chất lượng cao.
Gói cước
 • (1 tháng) Gói cước
  Trọn gói toàn bộ các nội dung! Có thể hủy bất cứ lúc nào!
  Miễn phí 1 tháng
  khi mua lần đầu
  Gói cước sử dụng hàng tháng
  Miễn phí 1 tháng
  2,200won
  Mua
  * Tự động thanh toán hàng tháng
 • Mua hàng năm (1 năm)
  Sử dụng được tất cả các dịch vụ!
  Miễn phí 2 tháng khi mua lần đầu
  Mua hàng năm (1 năm)
  2 tháng miễn phí !!
  26,400won
  22,000won
  Mua
  *Thanh toán 1 lần
Các lưu ý về dịch vụ
Đây là dịch vụ chuyên dùng nội địa, chất lượng dịch vụ có thể bị gián đoạn tùy thuộc vào điều kiện Internet.
khi sử dụng ở nước ngoài. Giá dịch vụ đã bao gồm thuế (VAT).

Gói cước sử dụng hàng tháng sẽ được thanh toán tự động vào ngày mua gói cước
Gói sử dụng 1 năm sẽ được thanh toán 1 lần duy nhất tại thời điểm mua..
Có thể cài đặt hủy thanh toán tự động trước ngày tự động thanh toán 1 ngày. Lưu ý việc tính phí vẫn có thể xảy ra nếu khách hàng hủy dịch vụ vào ngày thanh toán tự động.
Có thể đặt lịch thanh toán tự động định kỳ theo D-1 ngày. Lưu ý việc tính phí có thể vẫn xảy ra nếu ngày hủy dịch vụ trùng với ngày tính phí
Khách hàng có thể hủy dịch vụ trước ngày thanh toán nếu không muốn tiếp tục trả tiền dịch vụ cho tháng tớ
Trung tâm khách hàng sẽ yêu cầu thông tin xác thực khi thực hiện hủy dịch vụ.