Điều khoản sử dụng
My Vietnam TV luôn nỗ lực hết sức để cung cấp các dịch vụ tốt hơn.
Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng Thông tin doanh nghiệp
Tên gọi : Công ty Cổ phần SLCnet
Người đại diện: Chung Yong Woo (정용우)
Địa chỉ : Metro Biz Tower 410, Magokjoongang2-ro 5, Gangseo-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại : Trung tâm khách hàng 1599-3709 (Ngày thường 10:00~18:00, Giờ nghỉ trưa 12:00~13:00, không làm việc vào cuối tuần và các ngày lễ)
Địa chỉ thư điện tử : vietnam@myhometv.net
Số đăng ký kinh doanh : 253-87-01453
Số khai báo ngành truyền thông : 제 2020-서울강서-0440 호
Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ : Zroad Korea, B1F CTS bldg, 100 Noryangjin-ro, Dongjak-gu, Seoul 06928, Korea
Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến : VTC / 65 Lac Trung strs, Vinh Tuy, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Công bố thông tin ngành truyền thông: SLCnet, Metro Biz Tower 410, Magokjoongang2-ro 5, Gangseo-gu, Seoul, Korea


Chương 1: Quy định chung
Điều 1 [Mục đích]:

Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các vấn đề cần thiết khác giữa công ty và người dùng trong việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến Internet có dây / không dây do Công ty cổ phần SLC Net cung cấp (sau đây gọi là công ty).


Điều 2 [Định nghĩa]:

1. My Home TV, My Vietnam TV là trang kinh doanh trực tuyến được thiết lập để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dùng, giúp cho người dùng có thể giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông như máy vi tính. Và cũng được sử dụng như là danh nghĩa của công ty cung cấp dịch vụ.
2. "Công ty" là bên cung cấp toàn bộ nội dung và dịch vụ với tư cách là người điều hành các hoạt động kinh tế liên quan đến ngành công nghiệp nội dung.
3. “Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ liên quan đến My Home TV và My Home TV mà các thành viên có thể sử dụng trên bất kể thiết bị đầu cuối (bao gồm các thiết bị có dây / không dây khác nhau như PC, TV, thiết bị đầu cuối di động).
4. “Thành viên” là người ký kết thỏa thuận sử dụng với công ty và nhận được tài khoản(ID) người dùng. Với tư cách người dùng, thành viên được cung cấp về thông tin của công ty và có thể liên tục sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp.
5. “Nội dung” là dữ liệu được thể hiện dưới dạng mã, chữ cái, giọng nói, âm thanh, hình ảnh hoặc hình ảnh được sử dụng trong mạng truyền thông thông tin theo quy định tại Điều 2 (1) 1 của Đạo luật về quảng bá sử dụng thông tin và truyền thông mạng và bảo vệ thông tin; được chế tạo hoặc xử lý ở dạng điện tử để tăng cường tính hữu dụng của nó trong việc bảo quản và sử dụng.
6. “Người dùng” bao gồm thành viên và phi thành viên, những người truy cập trang web của công ty và sử dụng nội dung và dịch vụ do công ty cung cấp theo các Điều khoản này.
7. “Tài khoản(ID)” là tổ hợp các chữ cái hoặc số được lập bởi thành viên và được công ty chấp thuận để sử dụng dịch vụ và phân biệt với các thành viên.
8. “Mật khẩu(PASSWORD)” là tổ hợp các chữ cái hoặc số được lập bởi chính thành viên đó nhằm mục đích xác minh tính bảo mật và xác nhận danh tính của thành viên khớp với tài khoản(ID) được cấp cho thành viên.
9. “Thông tin cá nhân” là thông tin liên quan của một cá nhân tồn tại. Thông tin có thể phân biệt các cá nhân dựa trên các hạng mục như tên, ngày sinh, v.v. được thể hiện trong thông tin tương ứng (ngay cả khi không thể phân biệt được cá nhân cụ thể bằng thông tin tương ứng, thì có thể phân biệt được nhờ kết hợp dễ dàng với các thông tin khác)
10. “Bài đăng” là nội dung mà thành viên đăng lên trang khi sử dụng dịch vụ, bao gồm các thông tin như mã, văn bản, âm thanh, giọng nói, hình ảnh, video, v.v. dưới các hình thức như chữ cái, hình ảnh, video và các loại tệp, liên kết.
11. “Hủy bỏ thành viên” có nghĩa là bạn chấm dứt thỏa thuận sử dụng My Home TV, My Vietnam TV.
12. “Công ty hợp tác” là dịch vụ của bên thứ 3 và đối tác tiếp thị, hợp tác với công ty nhằm cung cấp nhiều dịch vụ và lợi ích cho thành viên.


Điều 3 [Cung cấp thông tin nhân thân]

Công ty sẽ cung cấp nội dung, tên thương hiệu, tên người đại diện, địa chỉ kinh doanh (bao gồm cả địa chỉ nơi có thể xử lý khiếu nại của khách hàng), số điện thoại, số bản sao và e-mail, địa chỉ bưu điện, số đăng ký kinh doanh, số đăng ký đại lý viễn thông và người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân sẽ được hiển thị trên màn hình chính của dịch vụ trực tuyến để người sử dụng dễ dàng truy cập. Tuy nhiên, người dùng có thể xem các điều khoản thông qua trang liên kết.


Điều 4 [Thay đổi và hiệu lực của điều khoản]:

1. Các điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Công ty đăng tải thông qua màn hình chính của dịch vụ hoặc thông báo riêng cho các thành viên bằng e-mail hoặc các phương tiện khác.
2. Thành viên đã hoàn thành tư cách thành viên bằng cách đồng ý với các điều khoản này có thể sử dụng một cách thuận tiện tất cả các dịch vụ do công ty cung cấp mà không cần bất kỳ thủ tục đăng ký bổ sung nào. Khi sử dụng các trang web liên kết do công ty vận hành, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa thành viên và công ty hoặc các điều khoản sử dụng và thủ tục, v.v. các hạng mục không được quy định và hướng dẫn chi tiết sẽ được dựa theo nội dung trong các điều khoản này.
3. Công ty có thể thay đổi các nội dung của điều khoản này trong phạm vi không trái với các luật và quy định liên quan. Thay đổi phải ghi rõ ngày áp dụng và lý do thay đổi và phải được thông báo trước 7 ngày kể từ ngày áp dụng, dưới hình thức theo hình thức của Mục 1. Tuy nhiên, nếu nội dung của điều khoản thay đổi gây bất lợi cho thành viên, nội dung sẽ được thông báo trước 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của điều khoản sửa đổi và sẽ được thông báo riêng cho từng cá nhân bằng e-mail hoặc các phương tiện điện tử khác.
4. Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày có hiệu lực theo điều trên sẽ được coi là đã đồng ý với các điều khoản sửa đổi. Tuy nhiên, nếu thành viên không đồng ý với các điều khoản đã thay đổi, thành viên có thể chấm dứt thỏa thuận sử dụng.
5. Nếu thành viên sử dụng dịch vụ có phí không đồng ý với các điều khoản sửa đổi và chấm dứt thỏa thuận sử dụng thì có thể nhận lại một phần phí dựa theo chính sách hoàn trả được quy định trong các điều khoản dịch vụ thanh toán.


Điều 5 [Quy định và giải thích về điều khoản]:

1. Công ty có thể có các điều khoản và điều kiện riêng cho các dịch vụ riêng và nếu nội dung mâu thuẫn với các điều khoản này thì điều khoản sử dụng của các dịch vụ riêng sẽ được ưu tiên áp dụng.
2. Đối với các vấn đề không được quy định trong điều khoản này, sẽ được thực hiện dựa theo Đạo luật Viễn thông cơ bản, Đạo luật kinh doanh viễn thông, Đạo luật thúc đẩy sử dụng thông tin và bảo vệ mạng thông tin (sau đây gọi là Đạo luật mạng chính thống), Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định liên quan khác.


Chương 2: Ký kết sử dụng dịch vụ
Điều 6 [Đăng ký thành viên]:

1. Tư cách thành viên được ký kết sau khi người dùng đồng ý với các nội dung của điều khoản và đăng ký thành viên, và được công ty phê duyệt việc đăng ký đó.
2. Về nguyên tắc, Công ty sẽ phê duyệt việc đăng ký thành viên cho người dùng. Tuy nhiên, công ty có thể không phê duyệt thành viên cho những đối tượng sau đây.
①Người đăng ký đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên dựa theo điều khoản này
②Trường hợp không sử dụng tên thật hoặc sử dụng tên của người khác
③Trường hợp nhập thông tin sai hoặc nhập không đầy đủ thông tin mà công ty yêu cầu.
④Trường hợp không thể phê duyệt đăng ký do lỗi của người dùng hoặc vi phạm các điều khoản quy định khác.
3. Công ty có thể trì hoãn việc phê duyệt đăng ký trong trường hợp không đủ trang thiết bị cung cấp dịch vụ hoặc có vấn đề về kỹ thuật.
4. Trong trường hợp không được phê duyệt theo mục 2 hoặc phê duyệt bị trì hoãn, công ty phải thông báo cho người đăng ký. Ngoại trừ trường hợp không thể thông báo tới người đăng ký mà không phải do lỗi của công ty.
5. Thời điểm thành lập ký kết thành viên được tính từ thời điểm phê duyệt của công ty được truyền đạt tới người dùng.


Điều 7 [Quy tắc đặc biệt về đăng ký thành viên của người vị thành niên]:

1. Người dùng dưới 14 tuổi phải cung cấp thông tin cá nhân sau khi hiểu đầy đủ mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân và đăng ký làm thành viên sau khi được sự đồng ý của đại diện pháp lý của họ như cha mẹ.
2. Công ty sẽ hủy hoặc từ chối đăng ký cho người dùng dưới 14 tuổi chưa thông qua xác nhận đồng ý của đại diện pháp lý của họ, chẳng hạn như cha mẹ của họ. Đại diện pháp lý của người dùng dưới 14 tuổi có thể yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc gia hạn thông tin cá nhân của trẻ hoặc rút lại sự đồng ý của họ khi đăng ký thành viên, trong trường hợp đó công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết không chậm trễ.
Điều 8 [Sửa đổi thông tin thành viên]:

1. Thành viên có thể đọc và sửa đổi thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào thông qua trang quản lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, một số thông tin cần thiết cho việc quản lý và bảo trì dịch vụ như tên thật, ngày sinh, tài khoản(ID) không thể được sửa đổi tùy ý.
2. Thành viên phải thông báo cho công ty bằng thư điện tử hoặc phương thức khác nếu thông tin được nhập tại thời điểm đăng ký thành viên bị thay đổi.
3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh nào do không thông báo cho Công ty về những thay đổi trong mục 2.


Điều 9 [Nghĩa vụ về quản lý tài khoản(ID) và mật khẩu của thành viên]:

1. Thành viên chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình và không được phép để các bên thứ ba sử dụng.
2. Thành viên cần thông báo ngay cho công ty và làm theo hướng dẫn của công ty nếu họ nhận ra rằng ID và mật khẩu của họ đang bị đánh cắp hoặc sử dụng bởi bên thứ ba.
3. Trong trường hợp ở mục 2, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do thành viên không thông báo sự việc cho Công ty hoặc không tuân theo hướng dẫn của Công ty.
Điều 10 [Bảo vệ thông tin cá nhân]:

1. Công ty có thể thu thập các thông tin tối thiểu cần thiết cho việc sử dụng dịch vụ của người dùng. Để làm điều này, người dùng phải trung thực cung cấp thông tin về các yêu cầu của công ty.
2. Công ty phải nhận được sự đồng ý của người dùng khi thu thập thông tin có thể phân biệt từng cá nhân người dùng.
3. Công ty không được phép sử dụng thông tin do người dùng cung cấp trong ứng dụng và thông tin được thu thập theo mục 1 để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, nếu vi phạm điều này công ty sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ như sau.
①Trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường, và cung cấp dưới dạng không xác định được cá nhân cụ thể.
②Trường hợp cần thiết cho việc giải quyết các chi phí cho việc cung cấp dịch vụ.
③Cần thiết cho việc xác minh danh tính để ngăn chặn hành vi trộm cắp.
④Trường hợp có lý do không thể tránh khỏi, cần thiết dựa theo quy định của điều khoản hoặc luật pháp.
4. Trong trường hợp phải nhận được sự đồng ý của người dùng dựa theo mục 2 và 3, công ty sẽ phải chỉ định và thông báo mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba (người nhận, mục đích cung cấp và thông tin sẽ được cung cấp) theo các quy định tại Điều 22, mục 2 của Đạo luật về Thúc đẩy Sử dụng và Bảo vệ Thông tin và Truyền thông mạng, v.v..
5. Người dùng có thể tùy ý rút lại sự đồng ý tại mục 3 bất cứ lúc nào.
6. Bất cứ lúc nào, người dùng có thể yêu cầu nhận thông báo và chỉnh sửa lỗi về thông tin cá nhân. Công ty có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết không chậm trễ. Trong trường hợp người dùng yêu cầu sửa lỗi, công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi hoàn thành sửa lỗi.
7. Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân công ty sẽ giới hạn số lượng người quản lý và chịu trách nhiệm về các thiệt hại của người dùng do mất mát, trộm cắp, rò rỉ hoặc thay đổi thông tin cá nhân của người dùng bao gồm thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, v.v. .
8. Công ty hoặc người nhận thông tin cá nhân từ công ty có thể sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mà người dùng đồng ý. Thông tin cá nhân sẽ bị hủy ngay lập tức khi đã đạt được mục đích thu thập.
9. Công ty sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật có liên quan như Luật khuyến khích sử dụng thông tin và bảo vệ mạng thông tin và truyền thông. Luật pháp liên quan và chính sách quyền riêng tư của công ty sẽ được áp dụng cho việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân.


Chương 3: Nghĩa vụ của các bên ký kết
Điều 11 [Nghĩa vụ của Công ty]:

1. Công ty cho phép các thành viên không có vấn đề đặc biệt nào được sử dụng dịch vụ vào ngày họ đăng ký dịch vụ.
2. Công ty sẽ nỗ lực cung cấp các dịch vụ liên tục và ổn định theo quy định trong các điều khoản này và sẽ sửa chữa không chậm trễ các thiết bị trong trường hợp hỏng hóc hoặc biến mất. Tuy nhiên, dịch vụ có thể bị đình trệ hoặc tạm dừng nếu có thảm họa tự nhiên; trường hợp khẩn cấp hoặc các trường hợp không thể tránh khỏi khác hoặc nếu công ty gặp các vấn đề khó khăn trong cung cấp dịch vụ.
3. Nếu công ty cho rằng ý kiến hoặc khiếu nại của thành viên là hợp lý, công ty phải giải quyết thông qua các thủ tục phù hợp. Nếu quá trình xử lý mất một khoảng thời gian nhất định, thành viên sẽ được thông báo về lý do và lịch trình xử lý.
4. Công ty sẽ tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân được quy định trong các Điều khoản này và các luật và quy định khác liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư của thành viên.
5. Công ty nỗ lực cung cấp sự tiện lợi cho người dùng trong các thủ tục, nội dung của hợp đồng với người dùng, như hợp đồng ký kết sử dụng, thay đổi và chấm dứt hợp đồng.
6. Công ty có thể đặt thời gian khả dụng cho từng nội dung dịch vụ, trong trường hợp đó sẽ được thông báo trước.


Điều 12 [Nghĩa vụ của Thành viên]:

1. Thành viên phải tuân thủ luật pháp liên quan, hướng dẫn sử dụng, các thông báo về dịch vụ và các quy định của Điều khoản này, và không được làm bất cứ điều gì cản trở công việc của Công ty.
2. Thành viên phải tuân thủ các danh mục hạn chế sử dụng được đăng trên thông báo dịch vụ hoặc được công bố riêng bởi công ty.
3. Thành viên không thể sử dụng dịch vụ cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại khác mà không có sự đồng ý trước của công ty và công ty không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh do hoạt động kinh doanh vi phạm các điều khoản của thành viên. Thành viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty nếu công ty bị thiệt hại bởi các hoạt động kinh doanh đó.
4. Thành viên không được chuyển nhượng hoặc trao quyền sử dụng dịch vụ hoặc tình trạng hợp đồng cho người khác và không được cung cấp làm tài sản thế chấp mà không có sự đồng ý rõ ràng của công ty.
5. Thành viên không được có bất kỳ hành động nào sau đây liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
①Viết thông tin hư cấu khi đăng ký hoặc thay đổi
②Lấy cắp thông tin của người khác
③Thay đổi thông tin được đăng lên công ty
④Gửi hoặc đăng thông tin bị cấm bởi công ty (như chương trình máy tính)
⑤Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, như bản quyền của công ty và các bên thứ ba khác
⑥Làm suy giảm uy tín của công ty và các bên thứ ba khác hoặc can thiệp vào kinh doanh
⑦Tiết lộ hoặc đăng các thông tin chống đối, ngôn ngữ thô tục hoặc bạo lực, văn bản, hình ảnh, âm thanh công khai hoặc đạo đức khác trên trang web của Công ty
⑧Các hành vi bất hợp pháp hoặc không công bằng khác.
6. Thành viên phải tuân thủ luật pháp liên quan, quy định của thỏa thuận này, các thông báo liên quan đến hướng dẫn sử dụng và nội dung, thông báo từ công ty, v.v.


Chương 4: Sử dụng dịch vụ
Điều 13 [Cung cấp dịch vụ, v.v..]:

1. Công ty cung cấp các dịch vụ sau cho các thành viên.
①Các dịch vụ dựa trên nội dung phát sóng trên TV và đài phát thanh (VOD, AOD, CỰC ON-AIR, Văn bản, v.v.)
②Dịch vụ giao tiếp liên kết như SNS.
③Toàn bộ dịch vụ được cung cấp bởi các công ty thông qua thỏa thuận hợp tác hoặc các công ty khác.
2. Về nguyên tắc, có thể sử dụng dịch vụ trong 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trừ khi có vấn đề đặc biệt về công nghệ hoặc kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, thời gian kiếm tra định kỳ sẽ do công ty quy định.
3. Công ty có thể chia dịch vụ thành một phạm vi nhất định và đặt riêng thời gian khả dụng cho từng phạm vi. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo trước.
4. Công ty có thể tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, thay thế hoặc hỏng các cơ sở thông tin và truyền thông như máy tính, mất liên lạc hoặc lý do quan trọng để vận hành. Trong trường hợp này, Công ty sẽ thông báo cho các thành viên theo phương pháp được quy định trong các điều khoản này, nhưng trong trường hợp không thể tránh khỏi mà công ty không thể thông báo trước, thì có thể được thông báo sau trên thực tế.
5. Công ty có thể tiến hành kiểm tra thường xuyên khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và thời gian kiểm tra thường xuyên sẽ được thông báo trên màn hình cung cấp dịch vụ.
Điều 14 [Sửa đổi dịch vụ, v.v.]:

1. Công ty có thể sửa đổi một phần hoặc tất cả dịch vụ được cung cấp theo nhu cầu vận hành và kỹ thuật.
2. Nếu có thay đổi về nội dung, phương thức sử dụng hoặc thời gian sử dụng dịch vụ, lý do thay đổi, nội dung sẽ được thay đổi của dịch vụ và ngày thực hiện sẽ được đăng trên màn hình chính của dịch vụ trong ít nhất 7 ngày trước khi thay đổi.
3. Công ty có thể sửa đổi hoặc đình chỉ một số hoặc tất cả các dịch vụ miễn phí theo chính sách và nhu cầu vận hành của công ty.


Điều 15 [Cung cấp thông tin]:

1. Công ty có thể cung cấp cho thành viên nhiều thông tin khác nhau cần thiết cho việc sử dụng dịch vụ bằng thông báo hoặc thư điện tử.
2. Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ thành viên trong các giới hạn và quy trình theo quy định của pháp luật và quy định có liên quan để cung cấp các dịch vụ tiện lợi và đa dạng cho thành viên. Các thông tin quảng cáo và ưu đãi về dịch vụ, sự kiện, các sản phẩm của công ty hợp tác có thể được thông báo hoặc cung cấp bởi công ty trực tiếp hoặc với một công ty hợp tác thông qua thư hoặc thư điện tử. Trong trường hợp này, thành viên có thể từ chối dịch vụ và quảng cáo từ thư điện tử bất cứ lúc nào ngoại trừ thông tin liên quan đến giao dịch và yêu cầu của khách hàng theo luật liên quan.
3. Trong trường hợp công ty dự định gửi thông tin đến thành viên bằng TM (tiếp thị qua điện thoại), SMS (tin nhắn văn bản trên điện thoại di động) và thiết bị truyền tải mô phỏng khi hoạt động tiếp thị và quảng cáo thông tin liên quan đến về dịch vụ, cần phải nhận được sự đồng ý trước của thành viên. Trừ trường hợp trả lời về các thắc mắc và thông tin giao dịch của khách hàng.
4. Công ty có thể đăng quảng cáo trên màn hình dịch vụ, trang chủ, thư điện tử, v.v.. liên quan đến vận hành dịch vụ, Thành viên có thể từ chối nhận thư điện tử có đăng quảng cáo.
5. Các chi tiết về việc cung cấp và sử dụng thông tin của các thành viên khác tuân theo chính sách quyền riêng tư do công ty đặt ra.


Điều 16 [Thông tin về phí và trả phí, v.v.]:

1. Các dịch vụ do công ty cung cấp bao gồm các dịch vụ miễn phí và trả phí. Đối với thông tin có phí do công ty và các chi nhánh cung cấp, phải được thanh toán lệ phí theo quy định mới có thể sử dụng.
2. Thành viên muốn sử dụng dịch vụ trả phí do công ty cung cấp phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện dịch vụ thanh toán được quy định trong điều khoản này và trả phí sử dụng (hoặc phí thành viên) cho công ty.


Điều 17 [Xóa bài viết]:

1. Công ty sẽ nhanh chóng xóa mọi tài liệu vi phạm đạo luật quảng bá thông tin và mạng truyền thông và bảo vệ thông tin có hại cho thanh thiếu niên. Trừ các bảng thông báo dành cho người dùng từ 19 tuổi trở lên.
2. Người bị xâm phạm lợi ích pháp luật bởi thông tin được đăng trên bảng tin do công ty điều hành có thể yêu cầu công ty xóa thông tin hoặc đăng phản bác. Trong trường hợp này, công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết không trì hoãn và ngay lập tức thông báo cho người yêu câu


Điều 18 [Bản quyền, v.v.]:

1. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác về sản phẩm do công ty tạo ra thuộc về công ty.
2. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác của về sản phẩm được cung cấp bởi hợp đồng liên kết giữa các dịch vụ do công ty cung cấp thuộc về các nhà cung cấp tương ứng.
3. Người dùng không được phép kiếm lợi nhuận bằng cách sao chép, truyền, xuất bản, phân phối hoặc phát thông tin khác có được bằng cách sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp hoặc sử dụng cho mục đích phi lợi nhuận hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của công ty hoặc nhà cung cấp.
4. Trường hợp công ty sử dụng sản phẩm của người dùng dựa theo thỏa thuận, công ty sẽ phải nhận được sự cho phép của người dùng.


Điều 19 [Cung cấp thông tin và đăng quảng cáo]:

1. Công ty có thể cung cấp nhiều thông tin khác nhau được công nhận là cần thiết cho thành viên bằng các phương tiện thông báo, thư điện tử, SMS, chức năng thông báo di động, v.v.
2. Trường hợp công ty muốn gửi thông tin như mục 1 bằng điện thoại hoặc thiết bị sao chép, trước đó cần phải nhận được sự đồng ý của hội viên.
3. Công ty có thể đăng quảng cáo trên màn hình dịch vụ trả tiền, trang chủ và thư điện tử liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Thành viên nhận được thư điện tử có quảng cáo có thể gửi yêu cầu từ chối nhận quảng cáo tới công ty.


Điều 20 [Trách nhiệm sử dụng dịch vụ]:

Ngoại trừ trường hợp được cho phép cụ thể thông qua văn bản có ký tên rõ ràng của nhân viên có quyền hạn trong công ty, thành viên không được sử dụng dịch vụ để tiến hành các hoạt động kinh doanh bán sản phẩm, và đặc biệt là hacking, kiếm tiền quảng cáo, phân phối thương mại thông qua các trang web thương mại, phân phối bất hợp pháp phần mềm thương mại. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả, thiệt hại và các biện pháp liên quan như bắt giữ dựa theo các cơ quan liên quan do các hoạt động vi phạm này.


Điều 21 [Ngừng cung cấp dịch vụ, v.v.]:

1. Trong trường hợp dịch vụ miễn phí, công ty có thể sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần dịch vụ theo nhu cầu của công ty.
2. Công ty có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:
① Trường hợp bất đắc dĩ do công trình như tu sửa thiết bị dịch vụ
② Trường hợp doanh nghiệp truyền thông tạm dừng dịch vụ truyền thông điện tử
③ Trường hợp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ hoặc có lý do bất khả kháng dựa theo hoàn cảnh của công ty


Chương 5: Chấm dứt ký kết và hạn chế sử dụng
Điều 22 [Hủy bỏ tư cách thành viên]:

1. Thành viên có thể yêu cầu hủy bỏ bất cứ lúc nào và công ty ngay lập tức xử lý việc hủy bỏ thành viên.
① Thành viên có thể yêu cầu hủy bỏ thành viên bất cứ lúc nào tại “MYPAGE>Từ bỏ thành viên” hoặc nếu bạn liên hệ tới Trung tâm khách hàng bằng e-mail hoặc điện thoại, công ty sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết như xóa thông tin cá nhân hoặc hủy bỏ thành viên theo yêu cầu.
② Khi hủy bỏ tư cách thành viên, toàn bộ thông tin cá nhân sẽ được quản lý/xóa bỏ dựa theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân; và tất cả các gói cước, phiếu giảm giá đang sở hữu đều sẽ bị hủy bỏ.
③ Thành viên có thể đăng ký thành viên mới sau khi hủy bỏ tư cách thành viên.
2. Công ty có thể tạm dừng hoặc giới hạn tư cách thành viên nếu thành viên thuộc các trường hợp sau.
① Đăng ký thông tin hư cấu khi đăng ký thành viên.
② Nếu thành viên không thanh toán các khoản nợ liên quan đến phí sử dụng dịch vụ của công ty và việc sử dụng dịch vụ của công ty khác.
③ Trường hợp cản trở việc sử dụng dịch vụ của người khác hoặc đe dọa đơn đặt hàng thương mại điện tử như lấy cắp thông tin đó.
Trường hợp lợi dụng công ty để vi phạm các điều khoản, điều kiện, pháp luật hoặc làm trái với trật tự và đạo đức công cộng.
3. Công ty có thể hạn chế sử dụng dịch vụ theo các mức độ như cảnh báo, tạm dừng, ngừng vĩnh viễn, tùy thuộc vào mức độ vi phạm trong trường hợp thành viên có hành vi vi phạm tại mục 2 hoặc vi phạm nghĩa vụ của điều khoản này.
4. Công ty có thể thiết lập các quy trình chi tiết cho các điều khoản của việc hạn chế sử dụng riêng biệt để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ hợp pháp và bảo vệ các thành viên như quy định trong điều khoản này.
5. Thành viên có thể nộp đơn phản đối ngay lập tức theo quy trình do công ty quy định liên quan đến việc hạn chế sử dụng theo điều khoản này và nếu lý do phản đối được sáng tỏ, công ty sẽ ngay lập tức chấp thuận tái sử dụng dịch vụ.


Chương 6: Bồi thường thiệt hại và các hạng mục khác

Điều 23 [Bồi thường thiệt hại]:
1. Công ty chịu trách nhiệm liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại của các thành viên phát sinh khi sử dụng dịch vụ miễn phí do công ty cung cấp, về các thiệt hại có quan hệ nhân quả tương đối phát sinh do sơ suất hoặc cố ý.
2. Công ty không chịu trách nhiệm về các sản phẩm và dịch vụ do công ty hợp tác sử dụng. Điều 24 [Điều khoản miễn trừ trách nhiệm]:
1. Công ty sẽ được miễn trách nhiệm cung cấp dịch vụ nếu công ty không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc bất khả kháng tương tự hoặc lý do không có trách nhiệm của công ty khác.
2. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào khi sử dụng dịch vụ do lỗi của thành viên. 3. Công ty không đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác, tính hợp pháp, tính ổn định của thông tin, tài liệu hoặc sự kiện được các thành viên đăng hoặc phổ biến thông qua dịch vụ.
4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được thực hiện thông qua dịch vụ giữa các thành viên với nhau hoặc giữa các thành viên và bên thứ ba.
5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp miễn phí trừ khi có các quy định đặc biệt trong các luật liên quan.

Điều 25 [Luật tiêu chuẩn và tòa án thẩm quyền]:
1. Các vụ kiện được đệ trình giữa công ty và các thành viên sẽ được xử lý bởi luật pháp của Hàn Quốc dựa theo luật tiêu chuẩn.
2. Tòa án thẩm quyền của các vụ kiện liên quan đến tranh chấp giữa công ty và thành viên sẽ được dựa trên địa chỉ của thành viên tại thời điểm nộp đơn, trường hợp không có địa chỉ thì sẽ chuyển thẩm quyền cho tòa án quận có thẩm quyền đối với nơi cư trú. Tuy nhiên, nếu địa chỉ hoặc nơi cư trú của thành viên tại thời điểm nộp đơn không rõ ràng, tòa án thẩm quyền sẽ được xác định theo luật dân sự.

Phụ lục
(Ngày có hiệu lực) Các điều khoản này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2020.
이용약관
사업자 정보
상호 : 에스엘씨넷 주식회사
대표이사 : 정용우
주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 5 메트로비즈타워 410호,411호,412호
전화번호 : 고객센터 02-2666-1943 (평일 09:30~18:00, 점심시간 12:00~13:00, 주말 및 공휴일 휴무)
전자우편주소 : vietnam@myhometv.net
사업자등록번호 : 253-87-01453
통신판매업 신고번호 : 제 2020-서울강서-0440호
호스팅서비스 제공자 : 서울 특별시 동구 구 노량진로 100, 1 층 CTS 빌딩 Zroad Korea
온라인 서비스 제공업체 : VTC / 65 Lac Trung strs, Vinh Tuy, Hai Ba Trung, 하노이, 베트남
통신판매업 정보공개 : 서울 특별시 강서구 마곡중앙2로 5 메트로비즈타워 410 SLCnet제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
본 약관은 에스엘씨넷 주식회사(이하 회사라 합니다)가 제공하는 유무선 인터넷 관련 서비스를 이용함에 있어 회사와 이용자의 권리, 의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.


제 2 조 (정의)
1.My Home TV, My Vietnam TV 란 회사가 재화 또는 용역을 이용자에게 제공하기 위하여 컴퓨터 등 정보통신 설비를 이용하여 재화 또는 용역을 거래할 수 있도록 설정한 가상의 영업장을 말하며, 아울러 서비스를 제공하는 사업자의 의미로도 사용합니다.
2. 회사라 함은 콘텐츠 산업과 관련된 경제활동을 영위하는 자로서 콘텐츠 및 제반서비스를 제공하는 자를 말합니다.
3. 서비스라 함은 구현되는 단말기(PC, TV, 휴대형단말기 등의 각종 유무선 장치를 포함)와 상관없이 회원이 이용할 수 있는 My Home TV, My Vietnam TV 및 My Home TV, My Vietnam TV 관련 제반 서비스를 의미합니다.
4. 회원이라 함은 회사와 이용계약을 체결하고 이용자 아이디(ID)를 부여 받은 이용자로서 회사의 정보를 지속적으로 제공 받으며 회사가 제공하는 서비스를 지속적으로 이용할 수 있는 자를 말합니다.
5. 콘텐츠라 함은 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제2조 제1항 제1호의 규정에 의한 정보통신망에서 사용되는 부호, 문자, 음성, 음향, 이미지 또는 영상 등으로 표현된 자료 또는 정보로서, 그 보존 및 이용에 있어서 효용을 높일 수 있도록 전자적 형태로 제작 또는 처리된 것을 말합니다.
6. 이용자라 함은 회사의 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 회사가 제공하는 콘텐츠 및 제반서비스를 이용하는 회원 및 비회원을 말합니다.
7. 아이디(ID)라 함은 회원의 식별과 서비스이용을 위하여 회원이 정하고 회사가 승인하는 문자 또는 숫자의 조합을 말합니다.
8. 비밀번호(PASSWORD)라 함은 회원이 부여 받은 아이디(ID)와 일치되는 회원임을 확인하고 비밀보호를 위해 회원 자신이 정한 문자 또는 숫자의 조합을 말합니다.
9. 개인정보란 생존하는 개인에 관한 정보로서 해당 정보에 포함되어 있는 성명, 생년월일 등의 사항에 의하여 해당 개인을 식별할 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 식별할 수 없더라도 다른 정보와 용이하게 결합하여 식별할 수 있는 것을 포함)를 말합니다.
10. 게시물이란 회원이 서비스를 이용함에 있어 서비스상에 게시한 부호, 문자, 음향, 음성, 화상, 동영상 등의 정보 형태의 글, 사진, 동영상 및 각종 파일과 링크 등을 의미합니다.
11. 회원탈퇴란 회원이 My Home TV, My Vietnam TV 서비스의 이용계약을 해지하는 것을 의미합니다.
12. 제휴사란 회사와 공동 협력을 통해 회원에게 다양한 서비스와 혜택을 제공하는 제3의 서비스 및 마케팅 협력사를 말합니다.


제 3 조 [신원정보 등의 제공]
회사는 이 약관의 내용, 상호, 대표자 성명, 영업소 소재지 주소(소비자의 불만을 처리할 수 있는 곳의 주소를 포함), 전화번호, 모사전송번호, 전자우편주소, 사업자등록번호, 통신판매업 신고번호 및 개인정보관리책임자 등을 이용자가 쉽게 알 수 있도록 온라인 서비스 초기화면에 게시합니다. 다만, 약관은 이용자가 연결화면을 통하여 볼 수 있도록 할 수 있습니다.


제 4 조 (약관의 효력 및 변경)
1. 본 약관은 회사가 서비스 초기 화면을 통하여 게시하거나 전자우편 기타의 방법으로 회원에게 개별 통지함으로써 효력이 발생합니다.
2. 본 약관에 동의하여 회원가입을 완료한 회원은, 회사가 제공하는 모든 서비스를 별도의 추가 가입절차 없이 편리하게 이용할 수 있습니다. 회사가 운영하는 부속사이트를 이용함에 있어 회원과 회사간의 권리, 의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등은 각 서비스 별 약관이나 세부지침의 규정이 없는 사항은 본 약관의 내용을 따릅니다.
3. 회사는 관련 법령에 반하지 않는 범위 내에서 본 약관의 내용을 변경할 수 있으며, 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 제1항의 방식으로 공지합니다. 다만 회원에게 불리하게 약관 내용을 변경하는 경우에는 개정 약관의 적용일자 30일 전부터 적용일자 전일까지 공지하는 것 외에 전자우편 기타의 전자적 수단을 통해 별도로 통지합니다.
4. 전항에 따른 시행일 이후에 서비스를 이용하는 회원은 변경된 약관에 동의한 것으로 간주합니다. 다만 회원은 변경된 약관에 동의하지 않을 경우 이용계약을 해지할 수 있습니다
. 5. 유료서비스를 이용하는 회원이 본 약관의 개정에 동의하지 아니하여 이용계약을 해지하는 경우에는 별도의 유료서비스 약관에 정한 환불정책을 따릅니다.


제 5 조 (약관의 해석 및 준칙)
1. 회사는 개별 서비스에 대하여 별도의 이용약관 및 정책을 둘 수 있으며, 해당 내용이 본 약관과 상충할 경우에는 개별 서비스에 대한 이용약관 및 정책이 우선하여 적용됩니다.
2. 본 약관에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 "전기통신기본법", "전기통신사업법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률"(이하 '정통망법'), 개인정보보호법, 기타 관련 법령에 따릅니다.


제 2 장 서비스 이용계약
제 6 조(회원가입)
1. 회원가입은 이용자가 약관의 내용에 대하여 동의를 하고 회원가입신청을 한 후 회사가 이러한 신청에 대하여 승낙함으로써 체결됩니다.
2. 회사는 상기 이용자의 신청에 대하여 회원가입을 승낙함을 원칙으로 합니다. 다만, 회사는 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 하지 않을 수 있습니다.
①가입신청자가 이 약관에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우
②실명이 아니거나 타인의 명의를 이용한 경우
③허위의 정보를 기재하거나, 회사가 제시하는 내용을 기재하지 않은 경우
④이용자의 귀책사유로 인하여 승인이 불가능하거나 기타 규정한 제반 사항을 위반하며 신청하는 경우
3. 회사는 서비스 관련 설비의 여유가 없거나, 기술상 또는 업무상 문제가 있는 경우에는 승낙을 유보할 수 있습니다.
4. 제2항에 따라 회원가입신청의 승낙을 하지 아니하거나 유보한 경우, 회사는 이를 신청자에게 알려야 합니다. 회사의 귀책사유 없이 신청자에게 통지할 수 없는 경우에는 예외로 합니다.
5. 회원가입계약의 성립 시기는 회사의 승낙이 이용자에게 도달한 시점으로 합니다.


제 7 조 [미성년자의 회원가입에 관한 특칙]
1. 만 14세 미만의 이용자는 개인정보의 수집 및 이용목적에 대하여 충분히 숙지하고 부모 등 법정대리인의 동의를 얻은 후에 회원가입을 신청하고 본인의 개인정보를 제공하여야 합니다.
2. 회사는 부모 등 법정대리인의 동의에 대한 확인절차를 거치지 않은 14세 미만 이용자에 대하여는 가입을 취소 또는 불허합니다. 만 14세 미만이용자의 부모 등 법정대리인은 아동에 대한 개인정보의 열람, 정정, 갱신을 요청하거나 회원가입에 대한 동의를 철회할 수 있으며, 이러한 경우에 회사는 지체 없이 필요한 조치를 취해야 합니다.


제 8 조 [회원정보의 변경]
1. 회원은 개인정보 관리 화면을 통하여 언제든지 본인의 개인정보를 열람하고 수정할 수 있습니다. 다만 서비스의 관리 및 유지를 위하여 필요한 실명, 생년월일, 아이디(ID) 등 일부 정보는 임의로 수정할 수 없습니다.
2. 회원은 회원가입신청 시 기재한 사항이 변경되었을 경우 온라인으로 수정을 하거나 전자우편 기타 방법으로 회사에 대하여 그 변경사항을 알려야 합니다.
3. 제2항의 변경사항을 회사에 알리지 않아 발생한 불이익에 대하여 회사는 책임지지 않습니다.


제 9 조 [회원의 아이디(ID) 및 비밀번호의 관리에 대한 의무.
1. 회원의 아이디(ID)와 비밀번호에 관한 관리책임은 회원에게 있으며, 이를 제3자가 이용하도록 하여서는 안 됩니다.
2. 회원은 아이디(ID) 및 비밀번호가 도용되거나 제3자에 의해 사용되고 있음을 인지한 경우에는 이를 즉시 회사에 통지하고 회사의 안내에 따라야 합니다.
3. 제2항의 경우에 해당 회원이 회사에 그 사실을 통지하지 않거나, 통지한 경우에도 회사의 안내에 따르지 않아 발생한 불이익에 대하여 회사는 책임지지 않습니다.


제 10 조 (개인정보보호)
1. 회사는 이용자의 콘텐츠이용에 필요한 최소한의 정보를 수집할 수 있습니다. 이를 위해 회사가 문의한 사항에 관해 이용자는 진실한 내용을 성실하게 고지하여야 합니다.
2. 회사가 이용자의 개인 식별이 가능한 개인정보를 수집하는 때에는 당해 이용자의 동의를 받습니다.
3. 회사는 이용자가 이용신청 등에서 제공한 정보와 제1항에 의하여 수집한 정보를 당해 이용자의 동의 없이 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공할 수 없으며, 이를 위반한 경우에 모든 책임은 회사가 집니다. 다만, 다음의 경우에는 예외로 합니다.
① 통계작성, 학술연구 또는 시장조사를 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하는 경우
② 콘텐츠 제공에 따른 요금 정산을 위하여 필요한 경우
③ 도용 방지를 위하여 본인확인에 필요한 경우
④ 약관의 규정 또는 법령에 의하여 필요한 불가피한 사유가 있는 경우
4. 회사가 제2항과 제3항에 의해 이용자의 동의를 받아야 하는 경우에는 개인정보의 수집목적 및 이용목적, 제3자에 대한 정보제공관련사항(제공받는 자, 제공목적 및 제공할 정보의 내용)등에 관하여 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제22조 제2항이 규정한 사항을 명시하고 고지하여야 합니다.
5. 이용자는 언제든지 제3항의 동의를 임의로 철회할 수 있습니다.
6. 이용자는 언제든지 회사가 가지고 있는 자신의 개인정보에 대해 열람 및 오류의 정정을 요구할 수 있으며, 회사는 이에 대해 지체 없이 필요한 조치를 취할 의무를 집니다. 이용자가 오류의 정정을 요구한 경우에는 회사는 그 오류를 정정할 때까지 당해 개인정보를 이용하지 않습니다.
7. 회사는 개인정보보호를 위하여 관리자를 한정하여 그 수를 최소화하며, 신용카드, 은행계좌 등을 포함한 이용자의 개인정보의 분실, 도난, 유출, 변조 등으로 인한 이용자의 손해에 대하여 책임을 집니다.
8. 회사 또는 그로부터 개인정보를 제공받은 자는 이용자가 동의한 범위 내에서 개인정보를 사용할 수 있으며, 목적이 달성된 경우에는 당해 개인정보를 지체 없이 파기합니다.
9. 회사는 정보통신망이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 이용자의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 회사의 개인정보보호정책이 적용됩니다.제 3 장 계약 당사자의 의무
제 11조 (회사의 의무)
1. 회사는 특별한 사정이 없는 한 회원이 서비스 이용을 신청한 날에 서비스를 이용할 수 있도록 합니다.
2. 회사는 본 약관에서 정한 바에 따라 계속적이고 안정적인 서비스의 제공을 위하여 지속적으로 노력하며, 설비에 장애가 생기거나 멸실된 때에는 지체 없이 이를 수리 복구하여야 합니다. 다만, 천재지변, 비상사태 또는 그 밖에 부득이한 경우나 회사의 사정상 서비스 제공이 곤란한 경우에는 그 서비스를 일시 중단하거나 중지할 수 있습니다.
3. 회사는 회원으로부터 소정의 절차에 의해 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우에는 적절한 절차를 거쳐 처리하여야 합니다. 처리시 일정 기간이 소요될 경우 회원에게 그 사유와 처리 일정을 알려주어야 합니다.
4. 회사는 회원의 프라이버시 보호와 관련하여 본 약관 및 기타 법령에 정한 개인정보의 보호에 관한 규정들을 준수합니다.
5. 회사는 이용계약의 체결, 계약사항의 변경 및 해지 등 이용자와의 계약 관련 절차 및 내용 등에 있어 이용자에게 편의를 제공하도록 노력합니다.
6. 회사는 서비스 내용별로 이용가능 기간을 정할 수 있으며 이 경우 서비스를 통해 사전 공지합니다.


제 12 조 (회원의 의무)
1. 회원은 관련 법령, 본 약관의 각 규정, 이용안내 및 서비스와 관련하여 공지하거나 통지한 주의사항 등을 준수하여야 하며, 기타 회사의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 아니됩니다.
2. 회원은 내용별로 회사가 서비스 공지사항에 게시하거나 별도로 공지한 이용제한 사항을 준수하여야 합니다.
3. 회원은 회사의 사전승낙 없이는 서비스를 이용하여 영업 기타 영리적 목적의 활동을 할 수 없으며, 그 영업활동의 결과와 회원이 약관에 위반한 영업활동을 하여 발생한 결과에 대하여 회사는 책임을 지지 않습니다. 회원은 이와 같은 영업활동으로 회사가 손해를 입은 경우 회사에 대하여 손해배상 의무를 집니다.
4. 회원은 회사의 명시적인 동의가 없는 한 서비스의 이용권한, 기타 이용계약상의 지위를 타인에게 양도, 증여할 수 없으며, 이를 담보로 제공할 수 없습니다.
5. 회원은 서비스 이용과 관련하여 다음 각 호에 해당되는 행위를 하여서는 안됩니다.
① 신청 또는 변경 시 허위내용의 기재
② 타인의 정보도용
③ 회사에 게시된 정보의 변경
④ 회사가 금지한 정보(컴퓨터 프로그램 등)의 송신 또는 게시
⑤ 회사”와 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해
⑥ 회사 및 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위
⑦ 외설 또는 폭력적인 말이나 글, 화상, 음향, 기타 공서양속에 반하는 정보를 회사의 사이트에 공개 또는 게시하는 행위
⑧ 기타 불법적이거나 부당한 행위
6. 회원은 관계법령, 이 약관의 규정, 이용안내 및 콘텐츠와 관련하여 공지한 주의사항, 회사가 통지하는 사항 등을 준수하여야 하며, 기타 회사의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 안 됩니다.제 4 장 서비스 이용
제 13 조 (서비스의 제공 등)
1. 회사는 회원에게 아래와 같은 서비스를 제공합니다.
① TV 및 라디오 방송 콘텐츠 기반 서비스(VOD, AOD, “ON-AIR”, Text등)
② SNS 연동 등의 커뮤니케이션 서비스
③ 기타 회사가 추가로 고안하거나 다른 회사와의 제휴계약 등을 통해 회원에게 제공하는 일체의 서비스
2. 서비스의 이용은 회사의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴 1일 24시간 가능함을 원칙으로 합니다. 다만, 정기 점검 등의 필요로 회사가 정한 날이나 시간은 그러하지 않습니다.
3. 회사는 서비스를 일정범위로 분할하여 각 범위 별로 이용가능 시간을 별도로 정할 수 있습니다. 이 경우 사전에 공지를 통해 그 내용을 알립니다.
4. 회사는 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검, 교체 및 고장, 통신두절 또는 운영상 상당한 이유가 있는 경우 서비스의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다. 이 경우 회사는 본 약관상 정한 방법에 따라 회원에게 통지하되, 회사가 사전에 통지할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우에는 사후에 통지할 수 있습니다
. 5. 회사는 서비스의 제공에 필요한 경우 정기점검을 실시할 수 있으며, 정기점검시간은 서비스제공화면에 공지한 바에 따릅니다.


제 14 조 (서비스의 변경 등)
1. 회사는 운영상ㆍ기술상의 필요에 따라 제공하고 있는 서비스의 전부 또는 일부를 변경할 수 있습니다.
2. 서비스의 내용, 이용방법, 이용시간에 대하여 변경이 있는 경우에는 변경사유, 변경될 서비스의 내용 및 제공일자 등을 그 변경 전 7일 이상 해당 서비스 초기 화면에 게시합니다.
3. 회사는 무료로 제공되는 서비스의 일부 또는 전부를 회사의 정책 및 운영의 필요에 따라 수정하거나 중단 또는 변경할 수 있습니다.


제 15 조 (정보의 제공)
1. 회사는 회원이 서비스 이용을 위하여 필요하다고 인정되는 다양한 정보를 공지사항이나 전자우편 등의 방법으로 회원에게 제공할 수 있습니다.
2. 회사는 회원에게 편리하고 다양한 서비스를 제공하기 위하여 관련 법령이 정한 절차와 제한 범위 내에서 회원으로부터 수집한 개인정보를 이용하여 회사가 제공하는 각종 서비스에 대한 정보, 광고, 타사의 상품이나 서비스, 이벤트 등에 대한 광고를 회사가 직접 또는 제휴사와 함께 전자우편, DM(우편) 등의 방법으로 광고하거나 제공할 수 있습니다. 이 경우 회원은 관련 법에 따른 거래 관련 정보 및 고객 문의 등에 대한 답변 등을 제외하고는 언제든지 전자우편 등에 대해서 서비스 및 광고를 거절할 수 있습니다.
3. 회사는 서비스에 관한 정보 등의 기타 마케팅 및 홍보활동을 함에 있어 TM(텔레마케팅), SMS(핸드폰 문자메세지) 및 모사 전송기기에 의하여 그 정보를 회원에게 전송하고자 하는 경우, 회원의 사전 동의를 받아 전송합니다. 다만 회원의 거래 관련 정보 및 고객문의 등에 대한 답변은 그렇지 아니합니다.
4. 회사는 서비스의 운영과 관련하여 서비스 화면, 홈페이지, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있으며, 광고가 게재된 전자우편 등을 수신한 회원은 수신거절을 할 수 있습니다.
5. 기타 회원의 정보 제공 및 이용에 관한 세부 사항은 회사가 정하는 개인정보보호정책에 정한 바를 따릅니다.


제 16 조 (요금 및 유료정보 등)
1. 회사가 제공하는 서비스는 무료서비스와 유료서비스가 있습니다. 회사 및 제휴사가 제공하는 별도의 유료정보에 대해서는 해당 정보에 명시된 요금을 지불하여야 사용 가능합니다.
2. 회사가 제공하는 유료서비스를 이용하고자 하는 회원은 본 약관에서 정의하고 있는 유료서비스 이용약관에 동의하고 회사에 이용요금(또는 회비)를 납부하여야 합니다.


제 17 조 (게시물 삭제)
1. 회사는 게시판에 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률을 위반한 청소년유해매체물이 게시되어 있는 경우에는 이를 지체 없이 삭제 합니다. 다만, 19세 이상의 이용자만 이용할 수 있는 게시판은 예외로 합니다.
2. 회사가 운영하는 게시판 등에 게시된 정보로 인하여 법률상 이익이 침해된 자는 회사에게 당해 정보의 삭제 또는 반박내용의 게재를 요청할 수 있습니다. 이 경우 회사는 지체 없이 필요한 조치를 취하고 이를 즉시 신청인에게 통지합니다.


제 18 조 (저작권 등의 귀속)
1. 회사가 작성한 저작물에 대한 저작권 기타 지적재산권은 회사에 귀속합니다.
2. 회사가 제공하는 서비스 중 제휴계약에 의해 제공되는 저작물에 대한 저작권 기타 지적재산권은 해당 제공업체에 귀속합니다.
3. 이용자는 회사가 제공하는 서비스를 이용함으로써 얻은 정보 중 회사 또는 제공업체에 지적재산권이 귀속된 정보를 회사 또는 제공업체의 사전승낙 없이 복제, 전송, 출판, 배포, 방송 기타 방법에 의하여 영리 혹은 비영리 목적으로 이용하거나 제3자에게 이용하게 하여서는 안 됩니다.
4. 회사는 약정에 따라 이용자의 저작물을 사용하는 경우 당해 이용자의 허락을 받습니다.


제 19 조 [정보의 제공 및 광고의 게재]
1. 회사는 회원이 서비스 이용 중 필요하다고 인정되는 다양한 정보를 공지사항이나 전자우편, SMS, 모바일 알림기능 등의 방법으로 회원에게 제공할 수 있습니다.
2. 제1항의 정보를 전화 및 모사전송기기에 의하여 전송하려고 하는 경우에는 회원의 사전 동의를 받아서 전송합니다
. 3. 회사는 서비스제공과 관련하여 유료서비스화면, 홈페이지, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있습니다. 광고가 게재된 전자우편 등을 수신한 회원은 수신거절을 회사에게 할 수 있습니다.


제 20 조 (서비스 이용 책임)
회원은 회사의 권한 있는 사원이 서명한 명시적인 서면을 통하여 구체적으로 허용된 경우를 제외하고는 서비스를 이용하여 상품 등을 판매하는 영업활동을 할 수 없으며 특히 해킹, 돈벌이 광고, 음란 사이트 등을 통한 상업행위, 상용S/W 불법배포 등을 할 수 없습니다. 이를 어기고 발생한 영업활동의 결과 및 손실, 관계기관에 의한 구속 등 법적 조치 등에 관해서 회사는 책임을 지지 않습니다.


제 21 조 (서비스 제공의 중지 등)
1. 무료 서비스의 경우 회사는 회사의 필요에 따라 서비스의 전부 또는 일부를 수정 하거나 중지할 수 있습니다.
2. 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 서비스 제공을 중지할 수 있습니다.
① 서비스용 설비의 보수 등 공사로 인한 부득이한 경우
② 전기통신사업법에 규정된 기간통신사업자가 전기통신 서비스를 중지했을 경우
③ 회사의 사정에 의하여 서비스 제공이 곤란한 경우나 불가항력적 사유가 있는 경우
3. 회사는 국가비상사태, 정전, 서비스 설비의 장애 또는 서비스 이용의 폭주 등으로 정상적인 서비스 이용에 지장이 있는 때에는 서비스의 전부 또는 일부를 제한하거나 중지할 수 있습니다.


제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 22 조 [회원탈퇴 및 자격 상실 등]
1. 회원은 회사에 언제든지 탈퇴를 요청할 수 있으며 회사는 즉시 회원탈퇴를 처리합니다.
2. ①“MYPAGE>회원탈퇴”에서 언제든지 탈퇴를 요청할 수 있으며, 고객센터 e-mail, 전화 등으로 연락하시면 신속하게 개인정보의 삭제 등 필요한 조치를 합니다.
②회원탈퇴 시 개인정보는 “개인정보 취급방침”에 따라 관리/삭제 조치되며, 보유 이용권과 쿠폰 모두 삭제됩니다.
③회원탈퇴 후 다시 신규회원으로 바로 가입 가능합니다.
2. 회원이 다음 각호의 사유에 해당하는 경우, 회사는 회원자격을 제한 및 정지시킬 수 있습니다
①가입신청 시에 허위내용을 등록한 경우
②회사의 서비스이용대금, 기타 회사의 서비스이용에 관련하여 회원이 부담하는 채무를 기일에 이행하지 않는 경우
③다른 사람의 회사의 서비스 이용을 방해 하거나 그 정보를 도용하는 등 전자 상거래 질서를 위협하는 경우
④회사를 이용하여 법령 또는 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경우
3. 회사는 회원이 제2항의 행위를 한 경우 또는 본 약관의 의무를 위반하는 경우, 그 위반행위의 중대성에 따라 경고, 일시 정지, 영구이용정지 등 서비스의 이용을 단계적으로 제한 할 수 있습니다
. 4. 회사는 본 약관에 정한 바에 따라 적법한 서비스 이용을 보장 하고 회원을 보호하기 위하여 별도의 이용제한의 조건 및 내용에 대한 세부절차를 정할 수 있습니다
. 5. 회원은 본 약관에 따른 이용제한 등에 대하여 회사가 정한 절차에 따라 즉시 이의 신청을 할 수 있으며, 그 이의 사유가 정당한 것으로 인정되는 경우 회사는 즉시 서비스의 이용을 재개합니다.


제 6 장 손해배상 및 기타 사항
제 23 조 (손해배상)
1. 회사가 제공하는 무료서비스를 이용하는 과정에서 발생한 회원의 손실 또는 손해에 관하여, 회사는 고의 또는 과실로 인하여 발생한 상당인과관계 있는 손해에 대하여 책임을 부담합니다. 다만 회원이 무료서비스를 이용하지 못한 자체에 대하여 회사는 배상책임이 없습니다.
2. 회사는 제휴사가 취급하는 상품 또는 용역에 대하여 책임을 지지 않습니다.


제 24 조 (면책조항)
1. 회사는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력 기타 회사의 책임없는 사유로 인하여 서비스를 제공할 수 없는 경우에는 서비스 제공에 관한 책임이 면제됩니다.
2. 회사는 회원의 귀책사유로 인한 서비스 이용 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다. 3. 회사는 회원이 서비스를 통해 게재하거나 유포, 전송한 정보, 자료, 사실의 신뢰도, 정확성, 적법성, 안정성 등에 관하여 보장하지 않습니다.
4. 회사는 회원간 또는 회원과 제3자 상호간에 서비스를 매개로 하여 이루어진 거래에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
5. 회사는 무료로 제공되는 서비스 이용과 관련하여 관련법에 특별한 규정이 없는 한 책임을 부담하지 아니합니다.


제 25 조 (준거법 및 관할법원)
1. 회사와 회원간에 제기된 소송에 대해서는 대한민국 법률을 준거법으로 합니다. 2. 회사와 회원간 발생한 분쟁에 관한 소송은 제소 당시의 회원의 주소에 의하고, 주소가 없는 경우 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. 단, 제소 당시 회원의 주소 또는 거소가 명확하지 아니한 경우의 관할법원은 민사소송법에 따라 정합니다.


부칙 (시행일) 이 약관은 2020년 2월 01일부터 시행합니다.