Chính sách bảo mật
My Vietnam TV luôn nỗ lực hết sức để cung cấp các dịch vụ tốt hơn.
Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật

SLC Net Co., Ltd. (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "Dịch vụ mạng SLC") luôn tuân thủ các quy định bảo vệ và thiết lập chính sách xử lý thông tin cá nhân theo luật pháp và quy định có liên quan được các nhà cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông, bao gồm Đạo luật quảng bá sử dụng thông tin và truyền thông mạng ("Đạo luật thông tin và truyền thông mạng"), chúng tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Chương 1. Các mục thông tin cá nhân và cách thu thập
Chương 2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Chương 3. Đồng ý về thu thập thông tin cá nhân
Chương 4. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Chương 5. Phương pháp và thủ tục hủy bỏ thông tin cá nhân
Chương 6. Ủy thác thông tin cá nhân đã thu thập
Chương 7: Quyền lợi của người dùng và người đại diện pháp lý và phương pháp thực thi
Chương 8: Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối tự động thu thập thông tin cá nhân
Chương 9. Các biện pháp quản lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân
Chương 10. Thông tin cá nhân của trẻ em
Chương 11. Người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân
Phụ lục


Chương 1. Các mục thông tin cá nhân và cách thu thập
Công ty thu thập thông tin cá nhân vì tên riêng cá nhân, thông tin tài khoản, tư vấn khác dựa vào chế độ học bổng, cung cấp dịch vụ và đăng ký thành viên. Ngoài ra công ty cũng có thể yêu cầu điền thông tin cá nhân với mục đích khảo sát để phân tích thống kê hoặc sự kiện. Tuy nhiên, công ty không thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm (như chủng tộc và sắc tộc, ý thức hệ và tín ngưỡng, nơi xuất xứ và nơi cư trú, định đoạt chính trị và hồ sơ tội phạm), trường hợp bất đắc dĩ phải thu thập thì bắt buộc phải nhận được sự đồng ý của người dùng. Khi đó xin lưu ý rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ tương ứng hoặc thông báo trước cho thành viên. Nội dung thu thập thông tin cá nhân như sau.
A. Chúng tôi thu thập các thông tin sau để cung cấp dịch vụ nhận dạng và tối ưu hóa thành viên trong thời gian đăng ký thành viên ban đầu.
Bạn có quyền không đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Nếu bạn không đồng ý, bạn không thể đăng ký thành viên và nhận dịch vụ.
Tuy nhiên, trong trường hợp không đồng ý các mục tùy chọn, sẽ không có vấn đề gì trong việc đăng ký và sử dụng dịch vụ.
- Các mục bắt buộc: ID, mật khẩu, tên, xác minh danh tính, số điện thoại di động, email
- Các mục tùy chọn: Bảng câu hỏi liên quan đến dịch vụ (ví dụ: bạn hài lòng về điều gì nhất?), tư vấn qua điện thoại hay không?, đồng ý nhận tiếp thị
B. Các thông tin sau có thể được tạo và thu thập tự động trong quá trình mua và sử dụng dịch vụ.
- Các hạng mục thu thập trong quá trình phê duyệt và sử dụng dịch vụ
*Thanh toán: Tên công ty thẻ, số thẻ, ngày hết hạn thẻ, số điện thoại di động, email, tên nhà mạng, số phê duyệt thanh toán, tên ngân hàng, số tài khoản
*Tư vấn: Tên, số điện thoại, thời gian có thể nhận tư vấn, nội dung tư vấn
- Hạng mục tự động thu thập
*Địa chỉ IP, Cookies, khách truy cập, lịch sử sử dụng dịch vụ
C. Thu thập thông qua trang web cách thu thập thông tin cá nhân, ứng dụng, điện thoại, bảng tư vấn, tham gia sự kiện và yêu cầu giao hàng.


Chương 2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Công ty thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau. Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ; Cung cấp nội dung quyết toán phí theo quy định của dịch vụ; Giao hàng; Phát giấy yêu cầu; Xác minh danh tính; Thanh toán tiền và mua hàng, Xác nhận bản thân dựa vào sử dụng dịch vụ chế độ hội viên quản lý hội viên dịch vụ tài chính; Phân biệt cá nhân; Ngăn chặn sử dụng sái phép và ngăn chặn thành viên xấu sử dụng trái phép; Kiểm tra độ tuổi có ý định đăng ký; Kiểm tra đồng ý của người đại diện theo pháp luật khi thu thập thông tin của trẻ em dưới 14 tuổi; Xử lý khiếu nại và xử lý dân sự; Truyền đạt thông báo; Phát triển và chuyên môn hóa về tiếp thị và quảng cáo các dịch vụ mới như hướng dẫn dịch vụ; Cung cấp dịch vụ và phục vụ quảng cáo theo đặc điểm thống kê nhân khẩu học; Xác định tần suất truy cập; Thống kê sử dụng dịch vụ của hội viên; Truyền đạt thông tin sự kiện và quảng cáo; Khảo sát đối tượng khách hàng.

Chương 3. Đồng ý về thu thập thông tin cá nhân
Công ty nhận được sự đồng ý thu thập thông tin cá nhân của thành viên và đã thiết lập trình tự đồng ý thu thập thông tin cá nhân trong Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư trong quá trình đăng ký thành viên. Nếu bạn lựa chọn ô "[Tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện"] đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân.

Chương 4. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Miễn là bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng để cung cấp dịch vụ. Thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ sẽ bị hủy theo cách không thể khôi phục khi đạt được thu thập và mục đích sử dụng (bao gồm cả các mục đích tạm thời như khảo sát và sự kiện) hoặc khi người dùng từ bỏ tư cách thành viên. Thêm nữa, thông tin cá nhân của các thành viên không sử dụng dịch vụ trong một năm sẽ được quản lý riêng dựa theo "chế độ thời hạn hiệu lực thông tin cá nhân". Chúng tôi có thể giữ thông tin cá nhân của bạn trong một năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng của bạn trong trường hợp có yêu cầu như hợp tác điều tra hoặc vi phạm / tranh chấp danh dự, lạm dụng quyền lợi người dùng, ngăn chặn lạm dụng. Trường hợp cần phải bảo quản theo các quy định của pháp luật liên quan, chẳng hạn như đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong luật thương mại, thương mại điện tử, v.v. công ty chúng tôi sẽ giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian nhất định theo luật pháp liên quan. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đã lưu giữ cho mục đích lưu trữ và thời gian lưu giữ như sau.
A. Căn cứ theo chính sách nội bộ công ty, khi hủy tỏ thành viên có lý do lưu giữ thông tin, thời gian lưu giữ thông tin cá nhân như sau.
Cơ sở lưu giữ: Ngăn chặn người dùng xấu tái đăng ký; Hợp tác điều tra hoặc Tranh chấp xâm hại quyền lợi như tổn hại danh tiếng
Thời gian lưu giữ: 1 năm từ khi hủy bỏ thành viên
B. Công ty sẽ lưu giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian nhất định được quy định trong các luật có liên quan khi cần lưu giữ thông tin theo luật pháp và quy định có liên quan, như Luật thương mại, Bảo vệ người tiêu dùng trong Thương mại điện tử, v.v. Trong trường hợp này, Công ty chỉ sử dụng thông tin được lưu giữ cho mục đích lưu giữ và thời gian lưu giữ như sau.
Lý do bảo quản ghi chép liên quan đến hợp đồng hoặc hủy hợp đồng: Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.
Thời gian lưu giữ: Ghi chép 5 năm liên quan đến cung cấp hàng hóa và thanh toán
Lý do lưu giữ: Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.
Thời gian lưu giữ: ghi chép 5 năm liên quan đến xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp của người dùng
Lý do lưu giữ: Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.
Thời gian lưu giữ: Ghi chép 3 năm liên quan đến xác nhận danh tính.
Lý do lưu giữ: Đạo luật về quảng bá sử dụng thông tin và truyền thông và bảo vệ mạng thông tin, v.v.
Thời gian lưu giữ: Ghi chép 6 tháng liên quan đến truy cập
Lý do lưu giữ: Đạo luật về quảng bá sử dụng thông tin và truyền thông và bảo vệ mạng thông tin, v.v.
Thời gian lưu giữ: 3 tháng

Chương 5. Phương pháp và thủ tục hủy bỏ thông tin cá nhân
Thành viên có thể xem hoặc sửa thông tin cá nhân đã đăng ký của mình bất cứ lúc nào và có thể yêu cầu hủy bỏ tư cách thành viên của bạn. Thông tin cá nhân của thành viên có thể được xem và chỉnh sửa sau khi đăng nhập (Login) thông qua thay đổi thông tin thành viên trong trang web. Các hạng mục ngoại trừ ID, số chứng minh thư, tên,.. đều có thể sửa đổi. Nếu muốn hủy bỏ thành viên, thành viên có thể hủy trên website và phải xem xét cẩn thận khi hủy bỏ thành viên bằng cách xóa bỏ tất cả thông tin đã đăng ký. Ngoài ra sau khi hủy bỏ thành viên, có thể sẽ có những hạn chế khi tái đăng ký. Quy trình và phương thức hủy thông tin cá nhân của công ty như sau. Quy trình phá hủy Thông tin do người dùng nhập để đăng ký thành viên được chuyển đến một DB riêng (trong trường hợp tài liệu giấy riêng) sau khi đạt được mục đích, dựa theo chính sách nội bộ và các lý do khác liên quan đến bảo vệ thông tin (tham khảo thời gian lưu giữ và sử dụng) để xác định thời gian cụ thể và sau đó hủy bỏ. Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích của pháp luật. Thông tin cá nhân in trên giấy sẽ được phá hủy bằng cách băm nhỏ hoặc thiêu hủy. Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng các tệp điện tử sẽ bị xóa bằng các phương pháp kỹ thuật không thể sao chép hồ sơ.

Chương 6. Ủy thác thông tin cá nhân đã thu thập
Công ty xử lý ủy thác thông tin cá nhân của công ty và công việc ủy thác như sau. Công ty hướng dẫn nhận ủy thác đang vận hành và ủy thác cho các tổ chức chuyên môn ngoài như sau để thi hành dịch vụ.
Tên công ty : ZRoad Korea
Địa chỉ : B1F CTS bldg, 100 Noryangjin-ro, Dongjak-gu, Seoul 06928, Korea

Chương 7: Quyền lợi của người dùng và người đại diện pháp lý và phương pháp thực thi
Người dùng và đại diện pháp lý có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đã đăng ký bất cứ lúc nào và rút lại sự đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của họ thông qua quy trình hủy bỏ thành viên. Hoặc liên hệ với người phụ trách thông tin cá nhân bằng văn bản, qua điện thoại hoặc e-mail và chúng tôi sẽ thực hiện không chậm trễ. Nếu người dùng yêu cầu sửa lỗi thông tin cá nhân, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi hoàn thành việc sửa. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho bên thứ ba về kết quả chỉnh sửa để có thể thực hiện chỉnh sửa. Công ty xử lý thông tin cá nhân đã bị hủy bỏ hoặc xóa theo yêu cầu của người dùng hoặc đại diện hợp pháp như được mô tả trong "Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân" để không thể xem hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

Chương 8: Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối tự động thu thập thông tin cá nhân
Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ mà máy chủ HTTP gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên máy tính của bạn. Công ty sử dụng các cookie này để lấy biểu mẫu sử dụng dịch vụ hoặc biểu mẫu sử dụng dịch vụ của bạn và dựa trên thông tin cookie này, chúng tôi sử dụng chúng để cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa hữu ích và thuận tiện hơn. Thành viên có quyền lựa chọn về cookie. Bằng cách chọn một tùy chọn trong trình duyệt web, thành viên có thể cho phép tất cả cookie, kiểm tra mỗi lần cookie được lưu hoặc từ chối lưu trữ tất cả cookie. Tuy nhiên, nếu từ chối lưu trữ cookie, thành viên sẽ không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào có yêu cầu đăng nhập.

Chương 9. Các biện pháp quản lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của thành viên được bảo vệ bằng mật khẩu. Chỉ thành viên mới có thể biết mật khẩu của tài khoản và chỉ người biết mật khẩu mới có thể xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân. Do đó, không được nói cho ai biết mật khẩu của mình. Bạn cũng nên đăng xuất và đóng trình duyệt web sau khi hoàn tất. Đặc biệt nếu bạn chia sẻ máy tính của mình với người khác hoặc sử dụng chúng ở những nơi công cộng, bạn càng cần phải làm những điều này để ngăn người khác biết được thông tin cá nhân của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin cá nhân do sự bất cẩn của người dùng hoặc các vấn đề trên Internet. Công ty nhấn mạnh việc tuân thủ chính sách bảo mật bằng cách giảm thiểu việc xử lý thông tin cá nhân và bằng cách đào tạo tại chỗ. Công ty thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân như sau. Chúng tôi hoàn toàn cam kết với tường lửa và hệ thống an ninh để ngăn chặn hack. Bảo vệ thông tin của bạn bằng cách cài đặt chứng chỉ máy chủ bảo mật SSL khi gửi và nhận thông tin cá nhân. Quyền truy cập vào thông tin cá nhân được ngăn chặn để các nhân viên khác không thể truy cập được và chỉ hạn chế cho những người thực hiện công việc và những người chắc chắn đã xử lý thông tin cá nhân khi thực hiện công việc.

Chương 10. Thông tin cá nhân của trẻ em
Về nguyên tắc, công ty không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, thông tin cá nhân của trẻ em có thể được thu thập với sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Công ty đang làm hết sức mình để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Tuy nhiên, ngoài những nỗ lực này, các thành viên cũng nên cẩn thận không để lộ mật khẩu của mình cho bên thứ ba. Đặc biệt, luôn luôn cẩn thận để không rò rỉ mật khẩu thông qua PC được cài đặt ở nơi công cộng. Ngoài ra, công ty sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu của bạn thông qua điện thoại hoặc e-mail. Do đó, vui lòng chỉ sử dụng ID và mật khẩu của riêng bạn và thay đổi mật khẩu thường xuyên. Công ty làm hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân, nhưng không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin cá nhân do lỗi cá nhân của bạn hoặc không phải do sơ suất của công ty.

Chương 11. Người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân
Nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ có hành động ngay lập tức và thông báo cho bạn về kết quả. Thông tin người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân như sau.


Tên: Chung Yong Woo (정용우)
Trực thuộc: Công ty cổ phần SLCnet
Chức vụ: Người đại diện
Số điện thoại: 02-2666-1942


Tên: Lee Kyung Hwan (이경환)
Trực thuộc: Công ty cổ phần SLCnet
Chức vụ: Trưởng phòng
Số điện thoại: 02-2666-1943

Nếu bạn cần báo cáo hoặc tư vấn về việc xâm phạm thông tin cá nhân khác, bạn có thể liên hệ với các tổ chức sau:
Trung tâm báo cáo vi phạm thông tin cá nhân (privacy.kisa.or.kr / điện thoại: 118)
Phòng điều tra mạng văn phòng công tố viên tối cao (www.spo.go.kr / điện thoại: 1301)
Cơ quan cảnh sát quốc gia Cục an ninh mạng (cyberbureau.police.go.kr / 국번없이 182)


Chính sách quyền riêng tư hiện tại sẽ được sửa đổi thành chính sách quyền riêng tư.
Nếu có bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi chính sách bảo mật hiện tại, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua thông báo trang web trước ít nhất 7 ngày.
Thỏa thuận trước được thay thế bằng thỏa thuận này. Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 2 năm 2020


주식회사 에스엘씨넷 (이하 "회사" 또는 "주식회사 에스엘씨넷 서비스"라 함)는 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률(이하 “정보통신망법”) 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보처리방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다.

제 1장. 수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법
제 2장. 개인정보의 수집 및 이용목적
제 3장. 개인정보 수집에 대한 동의
제 4장. 개인정보의 보유 및 이용기간
제 5장. 개인정보의 파기절차 및 방법
제 6장. 수집한 개인정보의 위탁
제 7장. 이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법
제 8장. 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항
제 9장. 개인정보보호를 위한 기술적, 관리적 대책
제 10장. 아동의 개인정보
제 11장. 개인정보보호 책임자

부칙

제 1장. 수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법
회사는 회원가입, 서비스 제공, 장학금제도에 따른 개인 실명과 계좌정보, 기타상담 등을 위해 개인정보를 수집하고 있으며, 또한 설문조사나 이벤트 시에 집단적인 통계분석을 위해서나 경품발송을 위한 목적으로도 개인정보 기재를 요청할 수 있습니다. 그러나, 회사는 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록 등)는 가급적 수집하지 않으며 부득이하게 수집해야 할 경우 이용자들의 사전동의를 반드시 구합니다. 이때에도 기입하신 정보는 해당서비스 제공이나 회원님께 사전에 밝힌 목적 이외의 다른 어떠한 목적으로도 사용되지 않음을 알려드립니다. 개인정보의 수집 내용은 아래와 같습니다.
가. 최초 회원가입 시 회원식별 및 최적화 서비스 제공을 위해 아래와 같은 정보 수집 합니다.
개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 권리가 있으며, 동의를 거부 할 경우 회원가입 및 서비스 제공이 불가능 합니다.
단, 선택항목의 경우에는 거부시 회원가입 및 서비스 이용에 문제가 없습니다.

- 필수항목 : 아이디, 비밀번호, 이름, 본인인증, 휴대폰 번호, 이메일
- 선택항목 : 서비스 관련 설문(예: 어떤 점이 가장 마음에 드시나요?), 전화상담 여부, 마케팅 수신동의

나. 서비스 구매 및 이용과정 중 아래와 같은 정보를 자동으로 생성하여 수집 될 수 있습니다.
- 서비스 결재 및 이용과정 중 수집 항목
*결재 : 카드사명, 카드번호, 카드유효기간, 휴대폰번호, 이메일, 통신사, 결제승인번호, 은행명, 계좌번호
*상담 : 이름, 전화번호, 상담가능시간, 상담내용
- 자동 수집 항목
*IP Address, 쿠키, 방문일자, 서비스 이용기록

다. 개인정보 수집 방법 홈페이지, 애플리케이션, 전화, 상담게시판, 이벤트참여, 배송요청 등을 통한 수집

제 2장. 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 아래와 같은 목적으로 개인정보를 수집합니다. 서비스 제공에 관한 계약이행 및 서비스제공에 따른 요금정산 컨텐츠 제공, 물품배송, 청구서 발송, 본인인증, 구매 및 요금결제, 금융서비스 회원관리 회원제 서비스 이용에 따른 본인 확인, 개인식별, 불량회원의 부정 이용 방지와 비인가 사용방지, 가입 의사 확인 연령 확인, 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 법정 대리인 동의여부 확인, 불만처리 등 민원처리, 고지사항 전달. 서비스 안내등 마케팅 및 광고 신규 서비스 개발 및 특화, 인구통계학적 특성에 따른 서비스 제공 및 광고게재, 접속 빈도 파악, 회원의 서비스 이용에 대한 통계, 이벤트 등 광고성 정보 전달, 고객 대상 설문조사

제 3장. 개인정보 수집에 대한 동의
회사는 회원님의 개인정보 수집에 대하여 동의를 받고 있으며, 회사 내의 회원가입 절차 중 이용약관 및 개인정보처리방침에 개인정보 수집 동의절차를 마련해 두고 있습니다. 회원님께서["약관 및 정책"에 동의합니다.]란에 체크하시면 개인정보 수집에 대해 동의한 것으로 봅니다.

제 4장. 개인정보의 보유 및 이용 기간
서비스 이용자가 당사의 회원으로서 서비스를 계속 이용하는 동안 당사는 이용자의 개인정보를 계속 보유하며 서비스 제공 등을 위해 이용합니다. 서비스 이용자의 개인정보는 그 수집 및 이용 목적(설문조사, 이벤트 등 일시적인 목적을 포함)이 달성되거나 이용자가 직접 삭제 또는 회원 탈퇴한 경우에 재생할 수 없는 방법으로 파기됩니다. 참고로 "개인정보 유효기간제"에 따라 1년간 서비스를 이용하지 않은 회원의 개인정보를 별도로 분리 보관하고 있습니다. 당사는 이용자의 권리 남용, 악용 방지, 권리침해/명예훼손 분쟁 및 수사협조 등의 요청이 있었을 경우에는 이의 재발에 대비하여 회원의 이용계약 해지 시로부터 1년 동안 회원의 개인정보를 보관할 수 있습니다. 상법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 당사는 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다. 이 경우 당사는 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 아래와 같습니다.
가. 회사 내부 방침에 의한 정보보유 사유 회원탈퇴 시 개인정보 보존기간은 아래와 같습니다. 보존근거 : 불량 이용자의 재가입 방지, 명예훼손 등 권리침해 분쟁 및 수사협조 보존기간 : 회원탈퇴 후 1년
나. 관련법령에 의한 정보보유 사유 상법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 회사는 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다. 이 경우 회사는 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 아래와 같습니다. 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 보존 이유 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 5년 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 보존 이유 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 5년 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 보존 이유 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 3년 본인확인에 관한 기록 보존 이유 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 보존 기간 : 6개월 방문에 관한 기록 보존 이유 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 보존 기간 : 3개월

제 5장. 개인정보의 파기절차 및 방법
회원님은 언제든지 등록되어 있는 회원님의 개인정보를 열람하거나 정정하실 수 있으며, 회원 탈퇴를 요청 하실 수 있습니다. 회원님의 개인정보 열람 및 수정은 사이트 내의 회원정보변경을 통해 로그인(Log-in) 후 가능하며, 아이디, 주민번호, 이름을 제외한 사항은 수정 가능합니다. 회원 탈퇴를 원하실 경우 사이트 내에서 탈퇴가 가능하며, 등록된 모든 정보를 파기함으로 탈퇴 여부를 신중히 고려 하셔야 합니다. 또한 탈퇴 후 재가입에 제약이 따를 수 도 있습니다. 회사의 개인정보 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다. 파기절차 이용자가 회원가입 등을 위해 입력한 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조)일정 기간 저장된 후 파기됩니다. 동 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다. 파기방법 종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기합니다. 전자적 파일 형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

제 6장. 수집한 개인정보의 위탁
회사의 개인정보 위탁처리 기관 및 위탁업무는 다음과 같습니다. 5. 취급 위탁 안내 회사는 서비스 이행을 위해 아래와 같이 외부 전문업체에 위탁하여 운영하고 있습니다.

제 7장. 이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법
이용자 및 법정대리인은 언제든지 등록되어 있는 회원의 개인정보를 열람하거나 수정 할 수 있으며, 회원탈퇴 절차를 통하여 개인정보 이용에 대한 동의를 철회할 수 있습니다. 혹은 개인정보보호책임자에게 서면, 전화 또는 이메일로 연락하시면 지체 없이 조치하겠습니다. 이용자가 개인정보의 오류에 대한 정정을 요청하신 경우에는 정정을 완료하기 전까지 당해 개인정보를 이용 또는 제공하지 않습니다. 또한 잘못된 개인정보를 제3자에게 이미 제공한 경우에는 정정 처리 결과를 제 3자에게 지체 없이 통지하여 정정이 이루어지도록 하겠습니다. 회사는 이용자 혹은 법정 대리인의 요청에 의해 해지 또는 삭제된 개인정보는 “개인정보의 보유 및 이용기간” 에 명시된 바에 따라 처리하고 그 외의 용도로 열람 또는 이용할 수 없도록 처리하고 있습니다.

제 8장. 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항
쿠키(cookie)는 HTTP 서버에서 사용자 브라우저에게 보내는 조그마한 데이터 파일로써 회원님의 컴퓨터에 저장됩니다. 회사는 이러한 쿠키(cookie)를 이용하여 회원님의 브라우저 형식이나 서비스 이용 형태를 얻게 되며, 이러한 쿠키 정보를 바탕으로 회원님께 유용하고 보다 편리한 맞춤서비스를 제공하는데 사용하게 됩니다. 회원님은 쿠키에 대한 선택권을 가지고 있습니다. 회원님의 웹브라우저에서 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다. 단, 쿠키의 저장을 거부하실 경우 로그인 (Log-in) 이 필요한 회사의 모든 서비스는 이용하실 수 없게 됩니다.

제 9장. 개인정보보호를 위한 기술적, 관리적 대책
회원님의 개인정보는 비밀번호에 의해 보호되고 있습니다. 회원님 계정의 비밀번호는 오직 본인만이 알 수 있으며, 개인정보의 확인 및 변경도 비밀번호를 알고 있는 본인에 의해서만 가능합니다. 따라서 회원님의 비밀번호는 누구에게도 알려주면 안됩니다. 또한 작업을 마치신 후에는 로그아웃(log-out)하시고 웹브라우저를 종료하는 것이 바람직합니다. 특히 다른 사람과 컴퓨터를 공유하여 사용하거나 공공장소에서 이용한 경우 개인정보가 다른 사람에게 알려지는 것을 막기 위해서 이와 같은 절차가 더욱 필요합니다. 이용자 부주의나 인터넷상의 문제로 인한 개인정보 유출에 대해서 회사는 책임을 지지 않습니다. 회사는 개인정보 취급 직원을 최소화하고 담당 직원의 수시교육을 통해 개인정보 보호 정책의 준수를 강조하고 있습니다. 회사는 개인정보보호를 위한 기술적 관리적 대책을 다음과 같이 시행하고 있습니다. 해킹 방지를 위한 방화벽과 보안 시스템에 만전을 기하고 있습니다. 개인정보 송수신시 SSL 보안서버 인증서를 설치하여 정보를 보호합니다. 개인정보에의 접근은 해당 업무 수행자, 업무 수행 시 개인정보 취급이 불가피한 자로 제한하여 그 이외의 직원이 접근하지 못하도록 하고 있습니다.

제 10장. 아동의 개인정보
회사는 원칙적으로 14세 미만 아동의 개인정보를 수집하지 않습니다. 다만 특별한 경우에 법정대리인의 동의를 얻어 아동의 개인정보를 수집할 수 있습니다. 회사는 회원님의 개인정보를 보호하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 그러나 이러한 노력 이외에 회원님 스스로도 제 3 자에게 비밀번호 등이 노출되지 않도록 주의하셔야 합니다. 특히 비밀번호 등이 공공장소에 설치한 PC를 통해 유출되지 않도록 항상 유의하시기 바랍니다. 또한 회사는 어떠한 경우에도 전화나 E-mail을 통해 사용자의 비밀번호를 묻지 않습니다. 그러므로 본인의 ID와 비밀번호는 꼭 본인만 사용하시고, 비밀번호를 자주 바꿔주시는 것이 좋습니다. 회사는 개인정보보호에 최선을 다하지만, 회원님 개인 실수나 회사의 과실에 기인하지 않는 개인 정보 유출에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

제 11장. 개인정보보호 책임자

회사 개인정보처리방침과 관련하여 의견이 있을 경우 메일을 주시면 접수 즉시 조치하고 처리결과를 알려 드리겠습니다. 개인정보관리 책임자와 담당자는 아래와 같습니다.
개인정보보호 책임자
이름 : 정용우
소속 : ㈜에스엘씨넷
직위 : 대표
전화 : 02-2666-1942
개인정보보호 관리자
이름 : 이경환
소속 : ㈜에스엘씨넷
직위 : 팀장
전화 : 02-2666-1943
기타 개인정보 침해에 대한 신고나 상담이 필요한 경우에 아래 기관에 문의 가능합니다.

개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118)
대검찰청 사이버수사과 (www.spo.go.kr / 국번없이 1301)
경찰청 사이버안전국 (cyberbureau.police.go.kr / 국번없이 182)

< 부칙 >
기존 개인정보보호정책은 개인정보처리방침으로 개정합니다.
현 개인정보처리방침의 수정, 변경이 있을 시 최소 7일 이전에 사이트 내 공지를 통하여 고지할 것입니다.
개인정보처리방침 시행일자 : 2020년 02월 01일
이 약관은 2020년 02월 01일부터 시행하며 종전의 약관은 이 약관으로 대체합니다.