NOTICE
NOTICE
EVENT
Tín hiệu kênh có thể không ổn định phụ thuộc vào tình trạng máy chủ tại đài truyền hình địa phương
2020-11-25

Tín hiệu kênh có thể bị ngắt quãng phụ thuộc vào tình trạng máy chủ tại đài truyền hình địa phương. Trường hợp máy chủ bị ngắt quãng, chúng tôi sẽ lập tức ứng phó và yêu cầu phục hồi sự cố. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này.