đăng ký thành viên
Khi bạn đăng nhập, bạn có thể sử dụng các dịch vụ khác.
Đăng ký
Điều khoản sử dụng Thông tin doanh nghiệp
Tên gọi : Công ty Cổ phần SLCnet
Người đại diện: Chung Yong Woo (정용우)
Địa chỉ : Metro Biz Tower 410, Magokjoongang2-ro 5, Gangseo-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại : Trung tâm khách hàng 1599-3709 (Ngày thường 10:00~18:00, Giờ nghỉ trưa 12:00~13:00, không làm việc vào cuối tuần và các ngày lễ)
Địa chỉ thư điện tử : vietnam@myhometv.net
Số đăng ký kinh doanh : 253-87-01453
Số khai báo ngành truyền thông : 제 2020-서울강서-0440 호
Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ : Zroad Korea, B1F CTS bldg, 100 Noryangjin-ro, Dongjak-gu, Seoul 06928, Korea
Nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến : VTC / 65 Lac Trung strs, Vinh Tuy, Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Công bố thông tin ngành truyền thông: SLCnet, Metro Biz Tower 410, Magokjoongang2-ro 5, Gangseo-gu, Seoul, Korea


Chương 1: Quy định chung
Điều 1 [Mục đích]:

Các Điều khoản và Điều kiện này quy định các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các vấn đề cần thiết khác giữa công ty và người dùng trong việc sử dụng các dịch vụ liên quan đến Internet có dây / không dây do Công ty cổ phần SLC Net cung cấp (sau đây gọi là công ty).


Điều 2 [Định nghĩa]:

1. My Home TV, My Vietnam TV là trang kinh doanh trực tuyến được thiết lập để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người dùng, giúp cho người dùng có thể giao dịch hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua sử dụng các phương tiện thông tin truyền thông như máy vi tính. Và cũng được sử dụng như là danh nghĩa của công ty cung cấp dịch vụ.
2. "Công ty" là bên cung cấp toàn bộ nội dung và dịch vụ với tư cách là người điều hành các hoạt động kinh tế liên quan đến ngành công nghiệp nội dung.
3. “Dịch vụ” là tất cả các dịch vụ liên quan đến My Home TV và My Home TV mà các thành viên có thể sử dụng trên bất kể thiết bị đầu cuối (bao gồm các thiết bị có dây / không dây khác nhau như PC, TV, thiết bị đầu cuối di động).
4. “Thành viên” là người ký kết thỏa thuận sử dụng với công ty và nhận được tài khoản(ID) người dùng. Với tư cách người dùng, thành viên được cung cấp về thông tin của công ty và có thể liên tục sử dụng các dịch vụ do công ty cung cấp.
5. “Nội dung” là dữ liệu được thể hiện dưới dạng mã, chữ cái, giọng nói, âm thanh, hình ảnh hoặc hình ảnh được sử dụng trong mạng truyền thông thông tin theo quy định tại Điều 2 (1) 1 của Đạo luật về quảng bá sử dụng thông tin và truyền thông mạng và bảo vệ thông tin; được chế tạo hoặc xử lý ở dạng điện tử để tăng cường tính hữu dụng của nó trong việc bảo quản và sử dụng.
6. “Người dùng” bao gồm thành viên và phi thành viên, những người truy cập trang web của công ty và sử dụng nội dung và dịch vụ do công ty cung cấp theo các Điều khoản này.
7. “Tài khoản(ID)” là tổ hợp các chữ cái hoặc số được lập bởi thành viên và được công ty chấp thuận để sử dụng dịch vụ và phân biệt với các thành viên.
8. “Mật khẩu(PASSWORD)” là tổ hợp các chữ cái hoặc số được lập bởi chính thành viên đó nhằm mục đích xác minh tính bảo mật và xác nhận danh tính của thành viên khớp với tài khoản(ID) được cấp cho thành viên.
9. “Thông tin cá nhân” là thông tin liên quan của một cá nhân tồn tại. Thông tin có thể phân biệt các cá nhân dựa trên các hạng mục như tên, ngày sinh, v.v. được thể hiện trong thông tin tương ứng (ngay cả khi không thể phân biệt được cá nhân cụ thể bằng thông tin tương ứng, thì có thể phân biệt được nhờ kết hợp dễ dàng với các thông tin khác)
10. “Bài đăng” là nội dung mà thành viên đăng lên trang khi sử dụng dịch vụ, bao gồm các thông tin như mã, văn bản, âm thanh, giọng nói, hình ảnh, video, v.v. dưới các hình thức như chữ cái, hình ảnh, video và các loại tệp, liên kết.
11. “Hủy bỏ thành viên” có nghĩa là bạn chấm dứt thỏa thuận sử dụng My Home TV, My Vietnam TV.
12. “Công ty hợp tác” là dịch vụ của bên thứ 3 và đối tác tiếp thị, hợp tác với công ty nhằm cung cấp nhiều dịch vụ và lợi ích cho thành viên.


Điều 3 [Cung cấp thông tin nhân thân]

Công ty sẽ cung cấp nội dung, tên thương hiệu, tên người đại diện, địa chỉ kinh doanh (bao gồm cả địa chỉ nơi có thể xử lý khiếu nại của khách hàng), số điện thoại, số bản sao và e-mail, địa chỉ bưu điện, số đăng ký kinh doanh, số đăng ký đại lý viễn thông và người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân sẽ được hiển thị trên màn hình chính của dịch vụ trực tuyến để người sử dụng dễ dàng truy cập. Tuy nhiên, người dùng có thể xem các điều khoản thông qua trang liên kết.


Điều 4 [Thay đổi và hiệu lực của điều khoản]:

1. Các điều khoản này sẽ có hiệu lực sau khi Công ty đăng tải thông qua màn hình chính của dịch vụ hoặc thông báo riêng cho các thành viên bằng e-mail hoặc các phương tiện khác.
2. Thành viên đã hoàn thành tư cách thành viên bằng cách đồng ý với các điều khoản này có thể sử dụng một cách thuận tiện tất cả các dịch vụ do công ty cung cấp mà không cần bất kỳ thủ tục đăng ký bổ sung nào. Khi sử dụng các trang web liên kết do công ty vận hành, các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa thành viên và công ty hoặc các điều khoản sử dụng và thủ tục, v.v. các hạng mục không được quy định và hướng dẫn chi tiết sẽ được dựa theo nội dung trong các điều khoản này.
3. Công ty có thể thay đổi các nội dung của điều khoản này trong phạm vi không trái với các luật và quy định liên quan. Thay đổi phải ghi rõ ngày áp dụng và lý do thay đổi và phải được thông báo trước 7 ngày kể từ ngày áp dụng, dưới hình thức theo hình thức của Mục 1. Tuy nhiên, nếu nội dung của điều khoản thay đổi gây bất lợi cho thành viên, nội dung sẽ được thông báo trước 30 ngày kể từ ngày có hiệu lực của điều khoản sửa đổi và sẽ được thông báo riêng cho từng cá nhân bằng e-mail hoặc các phương tiện điện tử khác.
4. Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày có hiệu lực theo điều trên sẽ được coi là đã đồng ý với các điều khoản sửa đổi. Tuy nhiên, nếu thành viên không đồng ý với các điều khoản đã thay đổi, thành viên có thể chấm dứt thỏa thuận sử dụng.
5. Nếu thành viên sử dụng dịch vụ có phí không đồng ý với các điều khoản sửa đổi và chấm dứt thỏa thuận sử dụng thì có thể nhận lại một phần phí dựa theo chính sách hoàn trả được quy định trong các điều khoản dịch vụ thanh toán.


Điều 5 [Quy định và giải thích về điều khoản]:

1. Công ty có thể có các điều khoản và điều kiện riêng cho các dịch vụ riêng và nếu nội dung mâu thuẫn với các điều khoản này thì điều khoản sử dụng của các dịch vụ riêng sẽ được ưu tiên áp dụng.
2. Đối với các vấn đề không được quy định trong điều khoản này, sẽ được thực hiện dựa theo Đạo luật Viễn thông cơ bản, Đạo luật kinh doanh viễn thông, Đạo luật thúc đẩy sử dụng thông tin và bảo vệ mạng thông tin (sau đây gọi là Đạo luật mạng chính thống), Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định liên quan khác.


Chương 2: Ký kết sử dụng dịch vụ
Điều 6 [Đăng ký thành viên]:

1. Tư cách thành viên được ký kết sau khi người dùng đồng ý với các nội dung của điều khoản và đăng ký thành viên, và được công ty phê duyệt việc đăng ký đó.
2. Về nguyên tắc, Công ty sẽ phê duyệt việc đăng ký thành viên cho người dùng. Tuy nhiên, công ty có thể không phê duyệt thành viên cho những đối tượng sau đây.
①Người đăng ký đã từng bị hủy bỏ tư cách thành viên dựa theo điều khoản này
②Trường hợp không sử dụng tên thật hoặc sử dụng tên của người khác
③Trường hợp nhập thông tin sai hoặc nhập không đầy đủ thông tin mà công ty yêu cầu.
④Trường hợp không thể phê duyệt đăng ký do lỗi của người dùng hoặc vi phạm các điều khoản quy định khác.
3. Công ty có thể trì hoãn việc phê duyệt đăng ký trong trường hợp không đủ trang thiết bị cung cấp dịch vụ hoặc có vấn đề về kỹ thuật.
4. Trong trường hợp không được phê duyệt theo mục 2 hoặc phê duyệt bị trì hoãn, công ty phải thông báo cho người đăng ký. Ngoại trừ trường hợp không thể thông báo tới người đăng ký mà không phải do lỗi của công ty.
5. Thời điểm thành lập ký kết thành viên được tính từ thời điểm phê duyệt của công ty được truyền đạt tới người dùng.


Điều 7 [Quy tắc đặc biệt về đăng ký thành viên của người vị thành niên]:

1. Người dùng dưới 14 tuổi phải cung cấp thông tin cá nhân sau khi hiểu đầy đủ mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân và đăng ký làm thành viên sau khi được sự đồng ý của đại diện pháp lý của họ như cha mẹ.
2. Công ty sẽ hủy hoặc từ chối đăng ký cho người dùng dưới 14 tuổi chưa thông qua xác nhận đồng ý của đại diện pháp lý của họ, chẳng hạn như cha mẹ của họ. Đại diện pháp lý của người dùng dưới 14 tuổi có thể yêu cầu xem, chỉnh sửa hoặc gia hạn thông tin cá nhân của trẻ hoặc rút lại sự đồng ý của họ khi đăng ký thành viên, trong trường hợp đó công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết không chậm trễ.
Điều 8 [Sửa đổi thông tin thành viên]:

1. Thành viên có thể đọc và sửa đổi thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào thông qua trang quản lý thông tin cá nhân. Tuy nhiên, một số thông tin cần thiết cho việc quản lý và bảo trì dịch vụ như tên thật, ngày sinh, tài khoản(ID) không thể được sửa đổi tùy ý.
2. Thành viên phải thông báo cho công ty bằng thư điện tử hoặc phương thức khác nếu thông tin được nhập tại thời điểm đăng ký thành viên bị thay đổi.
3. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh nào do không thông báo cho Công ty về những thay đổi trong mục 2.


Điều 9 [Nghĩa vụ về quản lý tài khoản(ID) và mật khẩu của thành viên]:

1. Thành viên chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình và không được phép để các bên thứ ba sử dụng.
2. Thành viên cần thông báo ngay cho công ty và làm theo hướng dẫn của công ty nếu họ nhận ra rằng ID và mật khẩu của họ đang bị đánh cắp hoặc sử dụng bởi bên thứ ba.
3. Trong trường hợp ở mục 2, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do thành viên không thông báo sự việc cho Công ty hoặc không tuân theo hướng dẫn của Công ty.
Điều 10 [Bảo vệ thông tin cá nhân]:

1. Công ty có thể thu thập các thông tin tối thiểu cần thiết cho việc sử dụng dịch vụ của người dùng. Để làm điều này, người dùng phải trung thực cung cấp thông tin về các yêu cầu của công ty.
2. Công ty phải nhận được sự đồng ý của người dùng khi thu thập thông tin có thể phân biệt từng cá nhân người dùng.
3. Công ty không được phép sử dụng thông tin do người dùng cung cấp trong ứng dụng và thông tin được thu thập theo mục 1 để sử dụng cho bất kỳ mục đích nào hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng, nếu vi phạm điều này công ty sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ như sau.
①Trường hợp cung cấp thông tin cần thiết cho thống kê, nghiên cứu học thuật hoặc nghiên cứu thị trường, và cung cấp dưới dạng không xác định được cá nhân cụ thể.
②Trường hợp cần thiết cho việc giải quyết các chi phí cho việc cung cấp dịch vụ.
③Cần thiết cho việc xác minh danh tính để ngăn chặn hành vi trộm cắp.
④Trường hợp có lý do không thể tránh khỏi, cần thiết dựa theo quy định của điều khoản hoặc luật pháp.
4. Trong trường hợp phải nhận được sự đồng ý của người dùng dựa theo mục 2 và 3, công ty sẽ phải chỉ định và thông báo mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân và thông tin liên quan đến việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba (người nhận, mục đích cung cấp và thông tin sẽ được cung cấp) theo các quy định tại Điều 22, mục 2 của Đạo luật về Thúc đẩy Sử dụng và Bảo vệ Thông tin và Truyền thông mạng, v.v..
5. Người dùng có thể tùy ý rút lại sự đồng ý tại mục 3 bất cứ lúc nào.
6. Bất cứ lúc nào, người dùng có thể yêu cầu nhận thông báo và chỉnh sửa lỗi về thông tin cá nhân. Công ty có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp cần thiết không chậm trễ. Trong trường hợp người dùng yêu cầu sửa lỗi, công ty sẽ không sử dụng thông tin cá nhân cho đến khi hoàn thành sửa lỗi.
7. Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân công ty sẽ giới hạn số lượng người quản lý và chịu trách nhiệm về các thiệt hại của người dùng do mất mát, trộm cắp, rò rỉ hoặc thay đổi thông tin cá nhân của người dùng bao gồm thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, v.v. .
8. Công ty hoặc người nhận thông tin cá nhân từ công ty có thể sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mà người dùng đồng ý. Thông tin cá nhân sẽ bị hủy ngay lập tức khi đã đạt được mục đích thu thập.
9. Công ty sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng theo quy định của pháp luật có liên quan như Luật khuyến khích sử dụng thông tin và bảo vệ mạng thông tin và truyền thông. Luật pháp liên quan và chính sách quyền riêng tư của công ty sẽ được áp dụng cho việc bảo vệ và sử dụng thông tin cá nhân.


Chương 3: Nghĩa vụ của các bên ký kết
Điều 11 [Nghĩa vụ của Công ty]:

1. Công ty cho phép các thành viên không có vấn đề đặc biệt nào được sử dụng dịch vụ vào ngày họ đăng ký dịch vụ.
2. Công ty sẽ nỗ lực cung cấp các dịch vụ liên tục và ổn định theo quy định trong các điều khoản này và sẽ sửa chữa không chậm trễ các thiết bị trong trường hợp hỏng hóc hoặc biến mất. Tuy nhiên, dịch vụ có thể bị đình trệ hoặc tạm dừng nếu có thảm họa tự nhiên; trường hợp khẩn cấp hoặc các trường hợp không thể tránh khỏi khác hoặc nếu công ty gặp các vấn đề khó khăn trong cung cấp dịch vụ.
3. Nếu công ty cho rằng ý kiến hoặc khiếu nại của thành viên là hợp lý, công ty phải giải quyết thông qua các thủ tục phù hợp. Nếu quá trình xử lý mất một khoảng thời gian nhất định, thành viên sẽ được thông báo về lý do và lịch trình xử lý.
4. Công ty sẽ tuân thủ các quy định liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân được quy định trong các Điều khoản này và các luật và quy định khác liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư của thành viên.
5. Công ty nỗ lực cung cấp sự tiện lợi cho người dùng trong các thủ tục, nội dung của hợp đồng với người dùng, như hợp đồng ký kết sử dụng, thay đổi và chấm dứt hợp đồng.
6. Công ty có thể đặt thời gian khả dụng cho từng nội dung dịch vụ, trong trường hợp đó sẽ được thông báo trước.


Điều 12 [Nghĩa vụ của Thành viên]:

1. Thành viên phải tuân thủ luật pháp liên quan, hướng dẫn sử dụng, các thông báo về dịch vụ và các quy định của Điều khoản này, và không được làm bất cứ điều gì cản trở công việc của Công ty.
2. Thành viên phải tuân thủ các danh mục hạn chế sử dụng được đăng trên thông báo dịch vụ hoặc được công bố riêng bởi công ty.
3. Thành viên không thể sử dụng dịch vụ cho mục đích kinh doanh hoặc mục đích thương mại khác mà không có sự đồng ý trước của công ty và công ty không chịu trách nhiệm về hậu quả phát sinh do hoạt động kinh doanh vi phạm các điều khoản của thành viên. Thành viên phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty nếu công ty bị thiệt hại bởi các hoạt động kinh doanh đó.
4. Thành viên không được chuyển nhượng hoặc trao quyền sử dụng dịch vụ hoặc tình trạng hợp đồng cho người khác và không được cung cấp làm tài sản thế chấp mà không có sự đồng ý rõ ràng của công ty.
5. Thành viên không được có bất kỳ hành động nào sau đây liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.
①Viết thông tin hư cấu khi đăng ký hoặc thay đổi
②Lấy cắp thông tin của người khác
③Thay đổi thông tin được đăng lên công ty
④Gửi hoặc đăng thông tin bị cấm bởi công ty (như chương trình máy tính)
⑤Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, như bản quyền của công ty và các bên thứ ba khác
⑥Làm suy giảm uy tín của công ty và các bên thứ ba khác hoặc can thiệp vào kinh doanh
⑦Tiết lộ hoặc đăng các thông tin chống đối, ngôn ngữ thô tục hoặc bạo lực, văn bản, hình ảnh, âm thanh công khai hoặc đạo đức khác trên trang web của Công ty
⑧Các hành vi bất hợp pháp hoặc không công bằng khác.
6. Thành viên phải tuân thủ luật pháp liên quan, quy định của thỏa thuận này, các thông báo liên quan đến hướng dẫn sử dụng và nội dung, thông báo từ công ty, v.v.


Chương 4: Sử dụng dịch vụ
Điều 13 [Cung cấp dịch vụ, v.v..]:

1. Công ty cung cấp các dịch vụ sau cho các thành viên.
①Các dịch vụ dựa trên nội dung phát sóng trên TV và đài phát thanh (VOD, AOD, CỰC ON-AIR, Văn bản, v.v.)
②Dịch vụ giao tiếp liên kết như SNS.
③Toàn bộ dịch vụ được cung cấp bởi các công ty thông qua thỏa thuận hợp tác hoặc các công ty khác.
2. Về nguyên tắc, có thể sử dụng dịch vụ trong 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần trừ khi có vấn đề đặc biệt về công nghệ hoặc kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, thời gian kiếm tra định kỳ sẽ do công ty quy định.
3. Công ty có thể chia dịch vụ thành một phạm vi nhất định và đặt riêng thời gian khả dụng cho từng phạm vi. Trong trường hợp này, bạn sẽ được thông báo trước.
4. Công ty có thể tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ trong trường hợp bảo trì, thay thế hoặc hỏng các cơ sở thông tin và truyền thông như máy tính, mất liên lạc hoặc lý do quan trọng để vận hành. Trong trường hợp này, Công ty sẽ thông báo cho các thành viên theo phương pháp được quy định trong các điều khoản này, nhưng trong trường hợp không thể tránh khỏi mà công ty không thể thông báo trước, thì có thể được thông báo sau trên thực tế.
5. Công ty có thể tiến hành kiểm tra thường xuyên khi cần thiết để cung cấp dịch vụ và thời gian kiểm tra thường xuyên sẽ được thông báo trên màn hình cung cấp dịch vụ.
Điều 14 [Sửa đổi dịch vụ, v.v.]:

1. Công ty có thể sửa đổi một phần hoặc tất cả dịch vụ được cung cấp theo nhu cầu vận hành và kỹ thuật.
2. Nếu có thay đổi về nội dung, phương thức sử dụng hoặc thời gian sử dụng dịch vụ, lý do thay đổi, nội dung sẽ được thay đổi của dịch vụ và ngày thực hiện sẽ được đăng trên màn hình chính của dịch vụ trong ít nhất 7 ngày trước khi thay đổi.
3. Công ty có thể sửa đổi hoặc đình chỉ một số hoặc tất cả các dịch vụ miễn phí theo chính sách và nhu cầu vận hành của công ty.


Điều 15 [Cung cấp thông tin]:

1. Công ty có thể cung cấp cho thành viên nhiều thông tin khác nhau cần thiết cho việc sử dụng dịch vụ bằng thông báo hoặc thư điện tử.
2. Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ thành viên trong các giới hạn và quy trình theo quy định của pháp luật và quy định có liên quan để cung cấp các dịch vụ tiện lợi và đa dạng cho thành viên. Các thông tin quảng cáo và ưu đãi về dịch vụ, sự kiện, các sản phẩm của công ty hợp tác có thể được thông báo hoặc cung cấp bởi công ty trực tiếp hoặc với một công ty hợp tác thông qua thư hoặc thư điện tử. Trong trường hợp này, thành viên có thể từ chối dịch vụ và quảng cáo từ thư điện tử bất cứ lúc nào ngoại trừ thông tin liên quan đến giao dịch và yêu cầu của khách hàng theo luật liên quan.
3. Trong trường hợp công ty dự định gửi thông tin đến thành viên bằng TM (tiếp thị qua điện thoại), SMS (tin nhắn văn bản trên điện thoại di động) và thiết bị truyền tải mô phỏng khi hoạt động tiếp thị và quảng cáo thông tin liên quan đến về dịch vụ, cần phải nhận được sự đồng ý trước của thành viên. Trừ trường hợp trả lời về các thắc mắc và thông tin giao dịch của khách hàng.
4. Công ty có thể đăng quảng cáo trên màn hình dịch vụ, trang chủ, thư điện tử, v.v.. liên quan đến vận hành dịch vụ, Thành viên có thể từ chối nhận thư điện tử có đăng quảng cáo.
5. Các chi tiết về việc cung cấp và sử dụng thông tin của các thành viên khác tuân theo chính sách quyền riêng tư do công ty đặt ra.


Điều 16 [Thông tin về phí và trả phí, v.v.]:

1. Các dịch vụ do công ty cung cấp bao gồm các dịch vụ miễn phí và trả phí. Đối với thông tin có phí do công ty và các chi nhánh cung cấp, phải được thanh toán lệ phí theo quy định mới có thể sử dụng.
2. Thành viên muốn sử dụng dịch vụ trả phí do công ty cung cấp phải đồng ý với các điều khoản và điều kiện dịch vụ thanh toán được quy định trong điều khoản này và trả phí sử dụng (hoặc phí thành viên) cho công ty.


Điều 17 [Xóa bài viết]:

1. Công ty sẽ nhanh chóng xóa mọi tài liệu vi phạm đạo luật quảng bá thông tin và mạng truyền thông và bảo vệ thông tin có hại cho thanh thiếu niên. Trừ các bảng thông báo dành cho người dùng từ 19 tuổi trở lên.
2. Người bị xâm phạm lợi ích pháp luật bởi thông tin được đăng trên bảng tin do công ty điều hành có thể yêu cầu công ty xóa thông tin hoặc đăng phản bác. Trong trường hợp này, công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết không trì hoãn và ngay lập tức thông báo cho người yêu câu


Điều 18 [Bản quyền, v.v.]:

1. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác về sản phẩm do công ty tạo ra thuộc về công ty.
2. Bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ khác của về sản phẩm được cung cấp bởi hợp đồng liên kết giữa các dịch vụ do công ty cung cấp thuộc về các nhà cung cấp tương ứng.
3. Người dùng không được phép kiếm lợi nhuận bằng cách sao chép, truyền, xuất bản, phân phối hoặc phát thông tin khác có được bằng cách sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp hoặc sử dụng cho mục đích phi lợi nhuận hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của công ty hoặc nhà cung cấp.
4. Trường hợp công ty sử dụng sản phẩm của người dùng dựa theo thỏa thuận, công ty sẽ phải nhận được sự cho phép của người dùng.


Điều 19 [Cung cấp thông tin và đăng quảng cáo]:

1. Công ty có thể cung cấp nhiều thông tin khác nhau được công nhận là cần thiết cho thành viên bằng các phương tiện thông báo, thư điện tử, SMS, chức năng thông báo di động, v.v.
2. Trường hợp công ty muốn gửi thông tin như mục 1 bằng điện thoại hoặc thiết bị sao chép, trước đó cần phải nhận được sự đồng ý của hội viên.
3. Công ty có thể đăng quảng cáo trên màn hình dịch vụ trả tiền, trang chủ và thư điện tử liên quan đến việc cung cấp dịch vụ. Thành viên nhận được thư điện tử có quảng cáo có thể gửi yêu cầu từ chối nhận quảng cáo tới công ty.


Điều 20 [Trách nhiệm sử dụng dịch vụ]:

Ngoại trừ trường hợp được cho phép cụ thể thông qua văn bản có ký tên rõ ràng của nhân viên có quyền hạn trong công ty, thành viên không được sử dụng dịch vụ để tiến hành các hoạt động kinh doanh bán sản phẩm, và đặc biệt là hacking, kiếm tiền quảng cáo, phân phối thương mại thông qua các trang web thương mại, phân phối bất hợp pháp phần mềm thương mại. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với những hậu quả, thiệt hại và các biện pháp liên quan như bắt giữ dựa theo các cơ quan liên quan do các hoạt động vi phạm này.


Điều 21 [Ngừng cung cấp dịch vụ, v.v.]:

1. Trong trường hợp dịch vụ miễn phí, công ty có thể sửa đổi hoặc ngừng tất cả hoặc một phần dịch vụ theo nhu cầu của công ty.
2. Công ty có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ trong các trường hợp sau đây:
① Trường hợp bất đắc dĩ do công trình như tu sửa thiết bị dịch vụ
② Trường hợp doanh nghiệp truyền thông tạm dừng dịch vụ truyền thông điện tử
③ Trường hợp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ hoặc có lý do bất khả kháng dựa theo hoàn cảnh của công ty


Chương 5: Chấm dứt ký kết và hạn chế sử dụng
Điều 22 [Hủy bỏ tư cách thành viên]:

1. Thành viên có thể yêu cầu hủy bỏ bất cứ lúc nào và công ty ngay lập tức xử lý việc hủy bỏ thành viên.
① Thành viên có thể yêu cầu hủy bỏ thành viên bất cứ lúc nào tại “MYPAGE>Từ bỏ thành viên” hoặc nếu bạn liên hệ tới Trung tâm khách hàng bằng e-mail hoặc điện thoại, công ty sẽ nhanh chóng thực hiện các biện pháp cần thiết như xóa thông tin cá nhân hoặc hủy bỏ thành viên theo yêu cầu.
② Khi hủy bỏ tư cách thành viên, toàn bộ thông tin cá nhân sẽ được quản lý/xóa bỏ dựa theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân; và tất cả các gói cước, phiếu giảm giá đang sở hữu đều sẽ bị hủy bỏ.
③ Thành viên có thể đăng ký thành viên mới sau khi hủy bỏ tư cách thành viên.
2. Công ty có thể tạm dừng hoặc giới hạn tư cách thành viên nếu thành viên thuộc các trường hợp sau.
① Đăng ký thông tin hư cấu khi đăng ký thành viên.
② Nếu thành viên không thanh toán các khoản nợ liên quan đến phí sử dụng dịch vụ của công ty và việc sử dụng dịch vụ của công ty khác.
③ Trường hợp cản trở việc sử dụng dịch vụ của người khác hoặc đe dọa đơn đặt hàng thương mại điện tử như lấy cắp thông tin đó.
Trường hợp lợi dụng công ty để vi phạm các điều khoản, điều kiện, pháp luật hoặc làm trái với trật tự và đạo đức công cộng.
3. Công ty có thể hạn chế sử dụng dịch vụ theo các mức độ như cảnh báo, tạm dừng, ngừng vĩnh viễn, tùy thuộc vào mức độ vi phạm trong trường hợp thành viên có hành vi vi phạm tại mục 2 hoặc vi phạm nghĩa vụ của điều khoản này.
4. Công ty có thể thiết lập các quy trình chi tiết cho các điều khoản của việc hạn chế sử dụng riêng biệt để đảm bảo việc sử dụng dịch vụ hợp pháp và bảo vệ các thành viên như quy định trong điều khoản này.
5. Thành viên có thể nộp đơn phản đối ngay lập tức theo quy trình do công ty quy định liên quan đến việc hạn chế sử dụng theo điều khoản này và nếu lý do phản đối được sáng tỏ, công ty sẽ ngay lập tức chấp thuận tái sử dụng dịch vụ.


Chương 6: Bồi thường thiệt hại và các hạng mục khác

Điều 23 [Bồi thường thiệt hại]:
1. Công ty chịu trách nhiệm liên quan đến tổn thất hoặc thiệt hại của các thành viên phát sinh khi sử dụng dịch vụ miễn phí do công ty cung cấp, về các thiệt hại có quan hệ nhân quả tương đối phát sinh do sơ suất hoặc cố ý.
2. Công ty không chịu trách nhiệm về các sản phẩm và dịch vụ do công ty hợp tác sử dụng. Điều 24 [Điều khoản miễn trừ trách nhiệm]:
1. Công ty sẽ được miễn trách nhiệm cung cấp dịch vụ nếu công ty không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc bất khả kháng tương tự hoặc lý do không có trách nhiệm của công ty khác.
2. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sai sót nào khi sử dụng dịch vụ do lỗi của thành viên. 3. Công ty không đảm bảo độ tin cậy, độ chính xác, tính hợp pháp, tính ổn định của thông tin, tài liệu hoặc sự kiện được các thành viên đăng hoặc phổ biến thông qua dịch vụ.
4. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được thực hiện thông qua dịch vụ giữa các thành viên với nhau hoặc giữa các thành viên và bên thứ ba.
5. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng các dịch vụ được cung cấp miễn phí trừ khi có các quy định đặc biệt trong các luật liên quan.

Điều 25 [Luật tiêu chuẩn và tòa án thẩm quyền]:
1. Các vụ kiện được đệ trình giữa công ty và các thành viên sẽ được xử lý bởi luật pháp của Hàn Quốc dựa theo luật tiêu chuẩn.
2. Tòa án thẩm quyền của các vụ kiện liên quan đến tranh chấp giữa công ty và thành viên sẽ được dựa trên địa chỉ của thành viên tại thời điểm nộp đơn, trường hợp không có địa chỉ thì sẽ chuyển thẩm quyền cho tòa án quận có thẩm quyền đối với nơi cư trú. Tuy nhiên, nếu địa chỉ hoặc nơi cư trú của thành viên tại thời điểm nộp đơn không rõ ràng, tòa án thẩm quyền sẽ được xác định theo luật dân sự.

Phụ lục
(Ngày có hiệu lực) Các điều khoản này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 năm 2020.
이용약관
사업자 정보
상호 : 에스엘씨넷 주식회사
대표이사 : 정용우
주소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 5 메트로비즈타워 410호,411호,412호
전화번호 : 고객센터 02-2666-1943 (평일 09:30~18:00, 점심시간 12:00~13:00, 주말 및 공휴일 휴무)
전자우편주소 : vietnam@myhometv.net
사업자등록번호 : 253-87-01453
통신판매업 신고번호 : 제 2020-서울강서-0440호
호스팅서비스 제공자 : 서울 특별시 동구 구 노량진로 100, 1 층 CTS 빌딩 Zroad Korea
온라인 서비스 제공업체 : VTC / 65 Lac Trung strs, Vinh Tuy, Hai Ba Trung, 하노이, 베트남
통신판매업 정보공개 : 서울 특별시 강서구 마곡중앙2로 5 메트로비즈타워 410 SLCnet제 1 장 총칙
제 1 조 (목적)
본 약관은 에스엘씨넷 주식회사(이하 회사라 합니다)가 제공하는 유무선 인터넷 관련 서비스를 이용함에 있어 회사와 이용자의 권리, 의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.


제 2 조 (정의)
1.My Home TV, My Vietnam TV 란 회사가 재화 또는 용역을 이용자에게 제공하기 위하여 컴퓨터 등 정보통신 설비를 이용하여 재화 또는 용역을 거래할 수 있도록 설정한 가상의 영업장을 말하며, 아울러 서비스를 제공하는 사업자의 의미로도 사용합니다.
2. 회사라 함은 콘텐츠 산업과 관련된 경제활동을 영위하는 자로서 콘텐츠 및 제반서비스를 제공하는 자를 말합니다.
3. 서비스라 함은 구현되는 단말기(PC, TV, 휴대형단말기 등의 각종 유무선 장치를 포함)와 상관없이 회원이 이용할 수 있는 My Home TV, My Vietnam TV 및 My Home TV, My Vietnam TV 관련 제반 서비스를 의미합니다.
4. 회원이라 함은 회사와 이용계약을 체결하고 이용자 아이디(ID)를 부여 받은 이용자로서 회사의 정보를 지속적으로 제공 받으며 회사가 제공하는 서비스를 지속적으로 이용할 수 있는 자를 말합니다.
5. 콘텐츠라 함은 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제2조 제1항 제1호의 규정에 의한 정보통신망에서 사용되는 부호, 문자, 음성, 음향, 이미지 또는 영상 등으로 표현된 자료 또는 정보로서, 그 보존 및 이용에 있어서 효용을 높일 수 있도록 전자적 형태로 제작 또는 처리된 것을 말합니다.
6. 이용자라 함은 회사의 사이트에 접속하여 이 약관에 따라 회사가 제공하는 콘텐츠 및 제반서비스를 이용하는 회원 및 비회원을 말합니다.
7. 아이디(ID)라 함은 회원의 식별과 서비스이용을 위하여 회원이 정하고 회사가 승인하는 문자 또는 숫자의 조합을 말합니다.
8. 비밀번호(PASSWORD)라 함은 회원이 부여 받은 아이디(ID)와 일치되는 회원임을 확인하고 비밀보호를 위해 회원 자신이 정한 문자 또는 숫자의 조합을 말합니다.
9. 개인정보란 생존하는 개인에 관한 정보로서 해당 정보에 포함되어 있는 성명, 생년월일 등의 사항에 의하여 해당 개인을 식별할 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 식별할 수 없더라도 다른 정보와 용이하게 결합하여 식별할 수 있는 것을 포함)를 말합니다.
10. 게시물이란 회원이 서비스를 이용함에 있어 서비스상에 게시한 부호, 문자, 음향, 음성, 화상, 동영상 등의 정보 형태의 글, 사진, 동영상 및 각종 파일과 링크 등을 의미합니다.
11. 회원탈퇴란 회원이 My Home TV, My Vietnam TV 서비스의 이용계약을 해지하는 것을 의미합니다.
12. 제휴사란 회사와 공동 협력을 통해 회원에게 다양한 서비스와 혜택을 제공하는 제3의 서비스 및 마케팅 협력사를 말합니다.


제 3 조 [신원정보 등의 제공]
회사는 이 약관의 내용, 상호, 대표자 성명, 영업소 소재지 주소(소비자의 불만을 처리할 수 있는 곳의 주소를 포함), 전화번호, 모사전송번호, 전자우편주소, 사업자등록번호, 통신판매업 신고번호 및 개인정보관리책임자 등을 이용자가 쉽게 알 수 있도록 온라인 서비스 초기화면에 게시합니다. 다만, 약관은 이용자가 연결화면을 통하여 볼 수 있도록 할 수 있습니다.


제 4 조 (약관의 효력 및 변경)
1. 본 약관은 회사가 서비스 초기 화면을 통하여 게시하거나 전자우편 기타의 방법으로 회원에게 개별 통지함으로써 효력이 발생합니다.
2. 본 약관에 동의하여 회원가입을 완료한 회원은, 회사가 제공하는 모든 서비스를 별도의 추가 가입절차 없이 편리하게 이용할 수 있습니다. 회사가 운영하는 부속사이트를 이용함에 있어 회원과 회사간의 권리, 의무 및 책임사항, 이용조건 및 절차 등은 각 서비스 별 약관이나 세부지침의 규정이 없는 사항은 본 약관의 내용을 따릅니다.
3. 회사는 관련 법령에 반하지 않는 범위 내에서 본 약관의 내용을 변경할 수 있으며, 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 그 적용일자 7일 이전부터 적용일자 전일까지 제1항의 방식으로 공지합니다. 다만 회원에게 불리하게 약관 내용을 변경하는 경우에는 개정 약관의 적용일자 30일 전부터 적용일자 전일까지 공지하는 것 외에 전자우편 기타의 전자적 수단을 통해 별도로 통지합니다.
4. 전항에 따른 시행일 이후에 서비스를 이용하는 회원은 변경된 약관에 동의한 것으로 간주합니다. 다만 회원은 변경된 약관에 동의하지 않을 경우 이용계약을 해지할 수 있습니다
. 5. 유료서비스를 이용하는 회원이 본 약관의 개정에 동의하지 아니하여 이용계약을 해지하는 경우에는 별도의 유료서비스 약관에 정한 환불정책을 따릅니다.


제 5 조 (약관의 해석 및 준칙)
1. 회사는 개별 서비스에 대하여 별도의 이용약관 및 정책을 둘 수 있으며, 해당 내용이 본 약관과 상충할 경우에는 개별 서비스에 대한 이용약관 및 정책이 우선하여 적용됩니다.
2. 본 약관에 명시되지 아니한 사항에 대하여는 "전기통신기본법", "전기통신사업법", "정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률"(이하 '정통망법'), 개인정보보호법, 기타 관련 법령에 따릅니다.


제 2 장 서비스 이용계약
제 6 조(회원가입)
1. 회원가입은 이용자가 약관의 내용에 대하여 동의를 하고 회원가입신청을 한 후 회사가 이러한 신청에 대하여 승낙함으로써 체결됩니다.
2. 회사는 상기 이용자의 신청에 대하여 회원가입을 승낙함을 원칙으로 합니다. 다만, 회사는 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 하지 않을 수 있습니다.
①가입신청자가 이 약관에 의하여 이전에 회원자격을 상실한 적이 있는 경우
②실명이 아니거나 타인의 명의를 이용한 경우
③허위의 정보를 기재하거나, 회사가 제시하는 내용을 기재하지 않은 경우
④이용자의 귀책사유로 인하여 승인이 불가능하거나 기타 규정한 제반 사항을 위반하며 신청하는 경우
3. 회사는 서비스 관련 설비의 여유가 없거나, 기술상 또는 업무상 문제가 있는 경우에는 승낙을 유보할 수 있습니다.
4. 제2항에 따라 회원가입신청의 승낙을 하지 아니하거나 유보한 경우, 회사는 이를 신청자에게 알려야 합니다. 회사의 귀책사유 없이 신청자에게 통지할 수 없는 경우에는 예외로 합니다.
5. 회원가입계약의 성립 시기는 회사의 승낙이 이용자에게 도달한 시점으로 합니다.


제 7 조 [미성년자의 회원가입에 관한 특칙]
1. 만 14세 미만의 이용자는 개인정보의 수집 및 이용목적에 대하여 충분히 숙지하고 부모 등 법정대리인의 동의를 얻은 후에 회원가입을 신청하고 본인의 개인정보를 제공하여야 합니다.
2. 회사는 부모 등 법정대리인의 동의에 대한 확인절차를 거치지 않은 14세 미만 이용자에 대하여는 가입을 취소 또는 불허합니다. 만 14세 미만이용자의 부모 등 법정대리인은 아동에 대한 개인정보의 열람, 정정, 갱신을 요청하거나 회원가입에 대한 동의를 철회할 수 있으며, 이러한 경우에 회사는 지체 없이 필요한 조치를 취해야 합니다.


제 8 조 [회원정보의 변경]
1. 회원은 개인정보 관리 화면을 통하여 언제든지 본인의 개인정보를 열람하고 수정할 수 있습니다. 다만 서비스의 관리 및 유지를 위하여 필요한 실명, 생년월일, 아이디(ID) 등 일부 정보는 임의로 수정할 수 없습니다.
2. 회원은 회원가입신청 시 기재한 사항이 변경되었을 경우 온라인으로 수정을 하거나 전자우편 기타 방법으로 회사에 대하여 그 변경사항을 알려야 합니다.
3. 제2항의 변경사항을 회사에 알리지 않아 발생한 불이익에 대하여 회사는 책임지지 않습니다.


제 9 조 [회원의 아이디(ID) 및 비밀번호의 관리에 대한 의무.
1. 회원의 아이디(ID)와 비밀번호에 관한 관리책임은 회원에게 있으며, 이를 제3자가 이용하도록 하여서는 안 됩니다.
2. 회원은 아이디(ID) 및 비밀번호가 도용되거나 제3자에 의해 사용되고 있음을 인지한 경우에는 이를 즉시 회사에 통지하고 회사의 안내에 따라야 합니다.
3. 제2항의 경우에 해당 회원이 회사에 그 사실을 통지하지 않거나, 통지한 경우에도 회사의 안내에 따르지 않아 발생한 불이익에 대하여 회사는 책임지지 않습니다.


제 10 조 (개인정보보호)
1. 회사는 이용자의 콘텐츠이용에 필요한 최소한의 정보를 수집할 수 있습니다. 이를 위해 회사가 문의한 사항에 관해 이용자는 진실한 내용을 성실하게 고지하여야 합니다.
2. 회사가 이용자의 개인 식별이 가능한 개인정보를 수집하는 때에는 당해 이용자의 동의를 받습니다.
3. 회사는 이용자가 이용신청 등에서 제공한 정보와 제1항에 의하여 수집한 정보를 당해 이용자의 동의 없이 목적 외로 이용하거나 제3자에게 제공할 수 없으며, 이를 위반한 경우에 모든 책임은 회사가 집니다. 다만, 다음의 경우에는 예외로 합니다.
① 통계작성, 학술연구 또는 시장조사를 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 식별할 수 없는 형태로 제공하는 경우
② 콘텐츠 제공에 따른 요금 정산을 위하여 필요한 경우
③ 도용 방지를 위하여 본인확인에 필요한 경우
④ 약관의 규정 또는 법령에 의하여 필요한 불가피한 사유가 있는 경우
4. 회사가 제2항과 제3항에 의해 이용자의 동의를 받아야 하는 경우에는 개인정보의 수집목적 및 이용목적, 제3자에 대한 정보제공관련사항(제공받는 자, 제공목적 및 제공할 정보의 내용)등에 관하여 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제22조 제2항이 규정한 사항을 명시하고 고지하여야 합니다.
5. 이용자는 언제든지 제3항의 동의를 임의로 철회할 수 있습니다.
6. 이용자는 언제든지 회사가 가지고 있는 자신의 개인정보에 대해 열람 및 오류의 정정을 요구할 수 있으며, 회사는 이에 대해 지체 없이 필요한 조치를 취할 의무를 집니다. 이용자가 오류의 정정을 요구한 경우에는 회사는 그 오류를 정정할 때까지 당해 개인정보를 이용하지 않습니다.
7. 회사는 개인정보보호를 위하여 관리자를 한정하여 그 수를 최소화하며, 신용카드, 은행계좌 등을 포함한 이용자의 개인정보의 분실, 도난, 유출, 변조 등으로 인한 이용자의 손해에 대하여 책임을 집니다.
8. 회사 또는 그로부터 개인정보를 제공받은 자는 이용자가 동의한 범위 내에서 개인정보를 사용할 수 있으며, 목적이 달성된 경우에는 당해 개인정보를 지체 없이 파기합니다.
9. 회사는 정보통신망이용촉진 및 정보보호에 관한 법률 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 이용자의 개인정보를 보호하기 위해 노력합니다. 개인정보의 보호 및 사용에 대해서는 관련법령 및 회사의 개인정보보호정책이 적용됩니다.제 3 장 계약 당사자의 의무
제 11조 (회사의 의무)
1. 회사는 특별한 사정이 없는 한 회원이 서비스 이용을 신청한 날에 서비스를 이용할 수 있도록 합니다.
2. 회사는 본 약관에서 정한 바에 따라 계속적이고 안정적인 서비스의 제공을 위하여 지속적으로 노력하며, 설비에 장애가 생기거나 멸실된 때에는 지체 없이 이를 수리 복구하여야 합니다. 다만, 천재지변, 비상사태 또는 그 밖에 부득이한 경우나 회사의 사정상 서비스 제공이 곤란한 경우에는 그 서비스를 일시 중단하거나 중지할 수 있습니다.
3. 회사는 회원으로부터 소정의 절차에 의해 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우에는 적절한 절차를 거쳐 처리하여야 합니다. 처리시 일정 기간이 소요될 경우 회원에게 그 사유와 처리 일정을 알려주어야 합니다.
4. 회사는 회원의 프라이버시 보호와 관련하여 본 약관 및 기타 법령에 정한 개인정보의 보호에 관한 규정들을 준수합니다.
5. 회사는 이용계약의 체결, 계약사항의 변경 및 해지 등 이용자와의 계약 관련 절차 및 내용 등에 있어 이용자에게 편의를 제공하도록 노력합니다.
6. 회사는 서비스 내용별로 이용가능 기간을 정할 수 있으며 이 경우 서비스를 통해 사전 공지합니다.


제 12 조 (회원의 의무)
1. 회원은 관련 법령, 본 약관의 각 규정, 이용안내 및 서비스와 관련하여 공지하거나 통지한 주의사항 등을 준수하여야 하며, 기타 회사의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 아니됩니다.
2. 회원은 내용별로 회사가 서비스 공지사항에 게시하거나 별도로 공지한 이용제한 사항을 준수하여야 합니다.
3. 회원은 회사의 사전승낙 없이는 서비스를 이용하여 영업 기타 영리적 목적의 활동을 할 수 없으며, 그 영업활동의 결과와 회원이 약관에 위반한 영업활동을 하여 발생한 결과에 대하여 회사는 책임을 지지 않습니다. 회원은 이와 같은 영업활동으로 회사가 손해를 입은 경우 회사에 대하여 손해배상 의무를 집니다.
4. 회원은 회사의 명시적인 동의가 없는 한 서비스의 이용권한, 기타 이용계약상의 지위를 타인에게 양도, 증여할 수 없으며, 이를 담보로 제공할 수 없습니다.
5. 회원은 서비스 이용과 관련하여 다음 각 호에 해당되는 행위를 하여서는 안됩니다.
① 신청 또는 변경 시 허위내용의 기재
② 타인의 정보도용
③ 회사에 게시된 정보의 변경
④ 회사가 금지한 정보(컴퓨터 프로그램 등)의 송신 또는 게시
⑤ 회사”와 기타 제3자의 저작권 등 지적재산권에 대한 침해
⑥ 회사 및 기타 제3자의 명예를 손상시키거나 업무를 방해하는 행위
⑦ 외설 또는 폭력적인 말이나 글, 화상, 음향, 기타 공서양속에 반하는 정보를 회사의 사이트에 공개 또는 게시하는 행위
⑧ 기타 불법적이거나 부당한 행위
6. 회원은 관계법령, 이 약관의 규정, 이용안내 및 콘텐츠와 관련하여 공지한 주의사항, 회사가 통지하는 사항 등을 준수하여야 하며, 기타 회사의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 안 됩니다.제 4 장 서비스 이용
제 13 조 (서비스의 제공 등)
1. 회사는 회원에게 아래와 같은 서비스를 제공합니다.
① TV 및 라디오 방송 콘텐츠 기반 서비스(VOD, AOD, “ON-AIR”, Text등)
② SNS 연동 등의 커뮤니케이션 서비스
③ 기타 회사가 추가로 고안하거나 다른 회사와의 제휴계약 등을 통해 회원에게 제공하는 일체의 서비스
2. 서비스의 이용은 회사의 업무상 또는 기술상 특별한 지장이 없는 한 연중무휴 1일 24시간 가능함을 원칙으로 합니다. 다만, 정기 점검 등의 필요로 회사가 정한 날이나 시간은 그러하지 않습니다.
3. 회사는 서비스를 일정범위로 분할하여 각 범위 별로 이용가능 시간을 별도로 정할 수 있습니다. 이 경우 사전에 공지를 통해 그 내용을 알립니다.
4. 회사는 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검, 교체 및 고장, 통신두절 또는 운영상 상당한 이유가 있는 경우 서비스의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다. 이 경우 회사는 본 약관상 정한 방법에 따라 회원에게 통지하되, 회사가 사전에 통지할 수 없는 부득이한 사유가 있는 경우에는 사후에 통지할 수 있습니다
. 5. 회사는 서비스의 제공에 필요한 경우 정기점검을 실시할 수 있으며, 정기점검시간은 서비스제공화면에 공지한 바에 따릅니다.


제 14 조 (서비스의 변경 등)
1. 회사는 운영상ㆍ기술상의 필요에 따라 제공하고 있는 서비스의 전부 또는 일부를 변경할 수 있습니다.
2. 서비스의 내용, 이용방법, 이용시간에 대하여 변경이 있는 경우에는 변경사유, 변경될 서비스의 내용 및 제공일자 등을 그 변경 전 7일 이상 해당 서비스 초기 화면에 게시합니다.
3. 회사는 무료로 제공되는 서비스의 일부 또는 전부를 회사의 정책 및 운영의 필요에 따라 수정하거나 중단 또는 변경할 수 있습니다.


제 15 조 (정보의 제공)
1. 회사는 회원이 서비스 이용을 위하여 필요하다고 인정되는 다양한 정보를 공지사항이나 전자우편 등의 방법으로 회원에게 제공할 수 있습니다.
2. 회사는 회원에게 편리하고 다양한 서비스를 제공하기 위하여 관련 법령이 정한 절차와 제한 범위 내에서 회원으로부터 수집한 개인정보를 이용하여 회사가 제공하는 각종 서비스에 대한 정보, 광고, 타사의 상품이나 서비스, 이벤트 등에 대한 광고를 회사가 직접 또는 제휴사와 함께 전자우편, DM(우편) 등의 방법으로 광고하거나 제공할 수 있습니다. 이 경우 회원은 관련 법에 따른 거래 관련 정보 및 고객 문의 등에 대한 답변 등을 제외하고는 언제든지 전자우편 등에 대해서 서비스 및 광고를 거절할 수 있습니다.
3. 회사는 서비스에 관한 정보 등의 기타 마케팅 및 홍보활동을 함에 있어 TM(텔레마케팅), SMS(핸드폰 문자메세지) 및 모사 전송기기에 의하여 그 정보를 회원에게 전송하고자 하는 경우, 회원의 사전 동의를 받아 전송합니다. 다만 회원의 거래 관련 정보 및 고객문의 등에 대한 답변은 그렇지 아니합니다.
4. 회사는 서비스의 운영과 관련하여 서비스 화면, 홈페이지, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있으며, 광고가 게재된 전자우편 등을 수신한 회원은 수신거절을 할 수 있습니다.
5. 기타 회원의 정보 제공 및 이용에 관한 세부 사항은 회사가 정하는 개인정보보호정책에 정한 바를 따릅니다.


제 16 조 (요금 및 유료정보 등)
1. 회사가 제공하는 서비스는 무료서비스와 유료서비스가 있습니다. 회사 및 제휴사가 제공하는 별도의 유료정보에 대해서는 해당 정보에 명시된 요금을 지불하여야 사용 가능합니다.
2. 회사가 제공하는 유료서비스를 이용하고자 하는 회원은 본 약관에서 정의하고 있는 유료서비스 이용약관에 동의하고 회사에 이용요금(또는 회비)를 납부하여야 합니다.


제 17 조 (게시물 삭제)
1. 회사는 게시판에 정보통신망이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률을 위반한 청소년유해매체물이 게시되어 있는 경우에는 이를 지체 없이 삭제 합니다. 다만, 19세 이상의 이용자만 이용할 수 있는 게시판은 예외로 합니다.
2. 회사가 운영하는 게시판 등에 게시된 정보로 인하여 법률상 이익이 침해된 자는 회사에게 당해 정보의 삭제 또는 반박내용의 게재를 요청할 수 있습니다. 이 경우 회사는 지체 없이 필요한 조치를 취하고 이를 즉시 신청인에게 통지합니다.


제 18 조 (저작권 등의 귀속)
1. 회사가 작성한 저작물에 대한 저작권 기타 지적재산권은 회사에 귀속합니다.
2. 회사가 제공하는 서비스 중 제휴계약에 의해 제공되는 저작물에 대한 저작권 기타 지적재산권은 해당 제공업체에 귀속합니다.
3. 이용자는 회사가 제공하는 서비스를 이용함으로써 얻은 정보 중 회사 또는 제공업체에 지적재산권이 귀속된 정보를 회사 또는 제공업체의 사전승낙 없이 복제, 전송, 출판, 배포, 방송 기타 방법에 의하여 영리 혹은 비영리 목적으로 이용하거나 제3자에게 이용하게 하여서는 안 됩니다.
4. 회사는 약정에 따라 이용자의 저작물을 사용하는 경우 당해 이용자의 허락을 받습니다.


제 19 조 [정보의 제공 및 광고의 게재]
1. 회사는 회원이 서비스 이용 중 필요하다고 인정되는 다양한 정보를 공지사항이나 전자우편, SMS, 모바일 알림기능 등의 방법으로 회원에게 제공할 수 있습니다.
2. 제1항의 정보를 전화 및 모사전송기기에 의하여 전송하려고 하는 경우에는 회원의 사전 동의를 받아서 전송합니다
. 3. 회사는 서비스제공과 관련하여 유료서비스화면, 홈페이지, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있습니다. 광고가 게재된 전자우편 등을 수신한 회원은 수신거절을 회사에게 할 수 있습니다.


제 20 조 (서비스 이용 책임)
회원은 회사의 권한 있는 사원이 서명한 명시적인 서면을 통하여 구체적으로 허용된 경우를 제외하고는 서비스를 이용하여 상품 등을 판매하는 영업활동을 할 수 없으며 특히 해킹, 돈벌이 광고, 음란 사이트 등을 통한 상업행위, 상용S/W 불법배포 등을 할 수 없습니다. 이를 어기고 발생한 영업활동의 결과 및 손실, 관계기관에 의한 구속 등 법적 조치 등에 관해서 회사는 책임을 지지 않습니다.


제 21 조 (서비스 제공의 중지 등)
1. 무료 서비스의 경우 회사는 회사의 필요에 따라 서비스의 전부 또는 일부를 수정 하거나 중지할 수 있습니다.
2. 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 서비스 제공을 중지할 수 있습니다.
① 서비스용 설비의 보수 등 공사로 인한 부득이한 경우
② 전기통신사업법에 규정된 기간통신사업자가 전기통신 서비스를 중지했을 경우
③ 회사의 사정에 의하여 서비스 제공이 곤란한 경우나 불가항력적 사유가 있는 경우
3. 회사는 국가비상사태, 정전, 서비스 설비의 장애 또는 서비스 이용의 폭주 등으로 정상적인 서비스 이용에 지장이 있는 때에는 서비스의 전부 또는 일부를 제한하거나 중지할 수 있습니다.


제 5 장 계약 해지 및 이용 제한
제 22 조 [회원탈퇴 및 자격 상실 등]
1. 회원은 회사에 언제든지 탈퇴를 요청할 수 있으며 회사는 즉시 회원탈퇴를 처리합니다.
2. ①“MYPAGE>회원탈퇴”에서 언제든지 탈퇴를 요청할 수 있으며, 고객센터 e-mail, 전화 등으로 연락하시면 신속하게 개인정보의 삭제 등 필요한 조치를 합니다.
②회원탈퇴 시 개인정보는 “개인정보 취급방침”에 따라 관리/삭제 조치되며, 보유 이용권과 쿠폰 모두 삭제됩니다.
③회원탈퇴 후 다시 신규회원으로 바로 가입 가능합니다.
2. 회원이 다음 각호의 사유에 해당하는 경우, 회사는 회원자격을 제한 및 정지시킬 수 있습니다
①가입신청 시에 허위내용을 등록한 경우
②회사의 서비스이용대금, 기타 회사의 서비스이용에 관련하여 회원이 부담하는 채무를 기일에 이행하지 않는 경우
③다른 사람의 회사의 서비스 이용을 방해 하거나 그 정보를 도용하는 등 전자 상거래 질서를 위협하는 경우
④회사를 이용하여 법령 또는 이 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경우
3. 회사는 회원이 제2항의 행위를 한 경우 또는 본 약관의 의무를 위반하는 경우, 그 위반행위의 중대성에 따라 경고, 일시 정지, 영구이용정지 등 서비스의 이용을 단계적으로 제한 할 수 있습니다
. 4. 회사는 본 약관에 정한 바에 따라 적법한 서비스 이용을 보장 하고 회원을 보호하기 위하여 별도의 이용제한의 조건 및 내용에 대한 세부절차를 정할 수 있습니다
. 5. 회원은 본 약관에 따른 이용제한 등에 대하여 회사가 정한 절차에 따라 즉시 이의 신청을 할 수 있으며, 그 이의 사유가 정당한 것으로 인정되는 경우 회사는 즉시 서비스의 이용을 재개합니다.


제 6 장 손해배상 및 기타 사항
제 23 조 (손해배상)
1. 회사가 제공하는 무료서비스를 이용하는 과정에서 발생한 회원의 손실 또는 손해에 관하여, 회사는 고의 또는 과실로 인하여 발생한 상당인과관계 있는 손해에 대하여 책임을 부담합니다. 다만 회원이 무료서비스를 이용하지 못한 자체에 대하여 회사는 배상책임이 없습니다.
2. 회사는 제휴사가 취급하는 상품 또는 용역에 대하여 책임을 지지 않습니다.


제 24 조 (면책조항)
1. 회사는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력 기타 회사의 책임없는 사유로 인하여 서비스를 제공할 수 없는 경우에는 서비스 제공에 관한 책임이 면제됩니다.
2. 회사는 회원의 귀책사유로 인한 서비스 이용 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다. 3. 회사는 회원이 서비스를 통해 게재하거나 유포, 전송한 정보, 자료, 사실의 신뢰도, 정확성, 적법성, 안정성 등에 관하여 보장하지 않습니다.
4. 회사는 회원간 또는 회원과 제3자 상호간에 서비스를 매개로 하여 이루어진 거래에 대하여 책임을 부담하지 아니합니다.
5. 회사는 무료로 제공되는 서비스 이용과 관련하여 관련법에 특별한 규정이 없는 한 책임을 부담하지 아니합니다.


제 25 조 (준거법 및 관할법원)
1. 회사와 회원간에 제기된 소송에 대해서는 대한민국 법률을 준거법으로 합니다. 2. 회사와 회원간 발생한 분쟁에 관한 소송은 제소 당시의 회원의 주소에 의하고, 주소가 없는 경우 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다. 단, 제소 당시 회원의 주소 또는 거소가 명확하지 아니한 경우의 관할법원은 민사소송법에 따라 정합니다.


부칙 (시행일) 이 약관은 2020년 2월 01일부터 시행합니다.
Chính sách bảo mật

SLC Net Co., Ltd. (sau đây gọi là "Công ty" hoặc "Dịch vụ mạng SLC") luôn tuân thủ các quy định bảo vệ và thiết lập chính sách xử lý thông tin cá nhân theo luật pháp và quy định có liên quan được các nhà cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông, bao gồm Đạo luật quảng bá sử dụng thông tin và truyền thông mạng ("Đạo luật thông tin và truyền thông mạng"), chúng tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi của người dùng.

Chương 1. Các mục thông tin cá nhân và cách thu thập
Chương 2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Chương 3. Đồng ý về thu thập thông tin cá nhân
Chương 4. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Chương 5. Phương pháp và thủ tục hủy bỏ thông tin cá nhân
Chương 6. Ủy thác thông tin cá nhân đã thu thập
Chương 7: Quyền lợi của người dùng và người đại diện pháp lý và phương pháp thực thi
Chương 8: Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối tự động thu thập thông tin cá nhân
Chương 9. Các biện pháp quản lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân
Chương 10. Thông tin cá nhân của trẻ em
Chương 11. Người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân
Phụ lục


Chương 1. Các mục thông tin cá nhân và cách thu thập
Công ty thu thập thông tin cá nhân vì tên riêng cá nhân, thông tin tài khoản, tư vấn khác dựa vào chế độ học bổng, cung cấp dịch vụ và đăng ký thành viên. Ngoài ra công ty cũng có thể yêu cầu điền thông tin cá nhân với mục đích khảo sát để phân tích thống kê hoặc sự kiện. Tuy nhiên, công ty không thu thập thông tin cá nhân nhạy cảm (như chủng tộc và sắc tộc, ý thức hệ và tín ngưỡng, nơi xuất xứ và nơi cư trú, định đoạt chính trị và hồ sơ tội phạm), trường hợp bất đắc dĩ phải thu thập thì bắt buộc phải nhận được sự đồng ý của người dùng. Khi đó xin lưu ý rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ tương ứng hoặc thông báo trước cho thành viên. Nội dung thu thập thông tin cá nhân như sau.
A. Chúng tôi thu thập các thông tin sau để cung cấp dịch vụ nhận dạng và tối ưu hóa thành viên trong thời gian đăng ký thành viên ban đầu.
Bạn có quyền không đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Nếu bạn không đồng ý, bạn không thể đăng ký thành viên và nhận dịch vụ.
Tuy nhiên, trong trường hợp không đồng ý các mục tùy chọn, sẽ không có vấn đề gì trong việc đăng ký và sử dụng dịch vụ.
- Các mục bắt buộc: ID, mật khẩu, tên, xác minh danh tính, số điện thoại di động, email
- Các mục tùy chọn: Bảng câu hỏi liên quan đến dịch vụ (ví dụ: bạn hài lòng về điều gì nhất?), tư vấn qua điện thoại hay không?, đồng ý nhận tiếp thị
B. Các thông tin sau có thể được tạo và thu thập tự động trong quá trình mua và sử dụng dịch vụ.
- Các hạng mục thu thập trong quá trình phê duyệt và sử dụng dịch vụ
*Thanh toán: Tên công ty thẻ, số thẻ, ngày hết hạn thẻ, số điện thoại di động, email, tên nhà mạng, số phê duyệt thanh toán, tên ngân hàng, số tài khoản
*Tư vấn: Tên, số điện thoại, thời gian có thể nhận tư vấn, nội dung tư vấn
- Hạng mục tự động thu thập
*Địa chỉ IP, Cookies, khách truy cập, lịch sử sử dụng dịch vụ
C. Thu thập thông qua trang web cách thu thập thông tin cá nhân, ứng dụng, điện thoại, bảng tư vấn, tham gia sự kiện và yêu cầu giao hàng.


Chương 2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Công ty thu thập thông tin cá nhân cho các mục đích sau. Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ; Cung cấp nội dung quyết toán phí theo quy định của dịch vụ; Giao hàng; Phát giấy yêu cầu; Xác minh danh tính; Thanh toán tiền và mua hàng, Xác nhận bản thân dựa vào sử dụng dịch vụ chế độ hội viên quản lý hội viên dịch vụ tài chính; Phân biệt cá nhân; Ngăn chặn sử dụng sái phép và ngăn chặn thành viên xấu sử dụng trái phép; Kiểm tra độ tuổi có ý định đăng ký; Kiểm tra đồng ý của người đại diện theo pháp luật khi thu thập thông tin của trẻ em dưới 14 tuổi; Xử lý khiếu nại và xử lý dân sự; Truyền đạt thông báo; Phát triển và chuyên môn hóa về tiếp thị và quảng cáo các dịch vụ mới như hướng dẫn dịch vụ; Cung cấp dịch vụ và phục vụ quảng cáo theo đặc điểm thống kê nhân khẩu học; Xác định tần suất truy cập; Thống kê sử dụng dịch vụ của hội viên; Truyền đạt thông tin sự kiện và quảng cáo; Khảo sát đối tượng khách hàng.

Chương 3. Đồng ý về thu thập thông tin cá nhân
Công ty nhận được sự đồng ý thu thập thông tin cá nhân của thành viên và đã thiết lập trình tự đồng ý thu thập thông tin cá nhân trong Điều khoản sử dụng và Chính sách quyền riêng tư trong quá trình đăng ký thành viên. Nếu bạn lựa chọn ô "[Tôi chấp nhận các điều khoản và điều kiện"] đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc thu thập thông tin cá nhân.

Chương 4. Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Miễn là bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ với tư cách là thành viên của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng để cung cấp dịch vụ. Thông tin cá nhân của người dùng dịch vụ sẽ bị hủy theo cách không thể khôi phục khi đạt được thu thập và mục đích sử dụng (bao gồm cả các mục đích tạm thời như khảo sát và sự kiện) hoặc khi người dùng từ bỏ tư cách thành viên. Thêm nữa, thông tin cá nhân của các thành viên không sử dụng dịch vụ trong một năm sẽ được quản lý riêng dựa theo "chế độ thời hạn hiệu lực thông tin cá nhân". Chúng tôi có thể giữ thông tin cá nhân của bạn trong một năm kể từ khi chấm dứt hợp đồng của bạn trong trường hợp có yêu cầu như hợp tác điều tra hoặc vi phạm / tranh chấp danh dự, lạm dụng quyền lợi người dùng, ngăn chặn lạm dụng. Trường hợp cần phải bảo quản theo các quy định của pháp luật liên quan, chẳng hạn như đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong luật thương mại, thương mại điện tử, v.v. công ty chúng tôi sẽ giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian nhất định theo luật pháp liên quan. Trong trường hợp này, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin đã lưu giữ cho mục đích lưu trữ và thời gian lưu giữ như sau.
A. Căn cứ theo chính sách nội bộ công ty, khi hủy tỏ thành viên có lý do lưu giữ thông tin, thời gian lưu giữ thông tin cá nhân như sau.
Cơ sở lưu giữ: Ngăn chặn người dùng xấu tái đăng ký; Hợp tác điều tra hoặc Tranh chấp xâm hại quyền lợi như tổn hại danh tiếng
Thời gian lưu giữ: 1 năm từ khi hủy bỏ thành viên
B. Công ty sẽ lưu giữ thông tin thành viên trong một khoảng thời gian nhất định được quy định trong các luật có liên quan khi cần lưu giữ thông tin theo luật pháp và quy định có liên quan, như Luật thương mại, Bảo vệ người tiêu dùng trong Thương mại điện tử, v.v. Trong trường hợp này, Công ty chỉ sử dụng thông tin được lưu giữ cho mục đích lưu giữ và thời gian lưu giữ như sau.
Lý do bảo quản ghi chép liên quan đến hợp đồng hoặc hủy hợp đồng: Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.
Thời gian lưu giữ: Ghi chép 5 năm liên quan đến cung cấp hàng hóa và thanh toán
Lý do lưu giữ: Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.
Thời gian lưu giữ: ghi chép 5 năm liên quan đến xử lý khiếu nại hoặc tranh chấp của người dùng
Lý do lưu giữ: Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử, v.v.
Thời gian lưu giữ: Ghi chép 3 năm liên quan đến xác nhận danh tính.
Lý do lưu giữ: Đạo luật về quảng bá sử dụng thông tin và truyền thông và bảo vệ mạng thông tin, v.v.
Thời gian lưu giữ: Ghi chép 6 tháng liên quan đến truy cập
Lý do lưu giữ: Đạo luật về quảng bá sử dụng thông tin và truyền thông và bảo vệ mạng thông tin, v.v.
Thời gian lưu giữ: 3 tháng

Chương 5. Phương pháp và thủ tục hủy bỏ thông tin cá nhân
Thành viên có thể xem hoặc sửa thông tin cá nhân đã đăng ký của mình bất cứ lúc nào và có thể yêu cầu hủy bỏ tư cách thành viên của bạn. Thông tin cá nhân của thành viên có thể được xem và chỉnh sửa sau khi đăng nhập (Login) thông qua thay đổi thông tin thành viên trong trang web. Các hạng mục ngoại trừ ID, số chứng minh thư, tên,.. đều có thể sửa đổi. Nếu muốn hủy bỏ thành viên, thành viên có thể hủy trên website và phải xem xét cẩn thận khi hủy bỏ thành viên bằng cách xóa bỏ tất cả thông tin đã đăng ký. Ngoài ra sau khi hủy bỏ thành viên, có thể sẽ có những hạn chế khi tái đăng ký. Quy trình và phương thức hủy thông tin cá nhân của công ty như sau. Quy trình phá hủy Thông tin do người dùng nhập để đăng ký thành viên được chuyển đến một DB riêng (trong trường hợp tài liệu giấy riêng) sau khi đạt được mục đích, dựa theo chính sách nội bộ và các lý do khác liên quan đến bảo vệ thông tin (tham khảo thời gian lưu giữ và sử dụng) để xác định thời gian cụ thể và sau đó hủy bỏ. Thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích của pháp luật. Thông tin cá nhân in trên giấy sẽ được phá hủy bằng cách băm nhỏ hoặc thiêu hủy. Thông tin cá nhân được lưu trữ dưới dạng các tệp điện tử sẽ bị xóa bằng các phương pháp kỹ thuật không thể sao chép hồ sơ.

Chương 6. Ủy thác thông tin cá nhân đã thu thập
Công ty xử lý ủy thác thông tin cá nhân của công ty và công việc ủy thác như sau. Công ty hướng dẫn nhận ủy thác đang vận hành và ủy thác cho các tổ chức chuyên môn ngoài như sau để thi hành dịch vụ.
Tên công ty : ZRoad Korea
Địa chỉ : B1F CTS bldg, 100 Noryangjin-ro, Dongjak-gu, Seoul 06928, Korea

Chương 7: Quyền lợi của người dùng và người đại diện pháp lý và phương pháp thực thi
Người dùng và đại diện pháp lý có thể xem hoặc sửa đổi thông tin cá nhân đã đăng ký bất cứ lúc nào và rút lại sự đồng ý sử dụng thông tin cá nhân của họ thông qua quy trình hủy bỏ thành viên. Hoặc liên hệ với người phụ trách thông tin cá nhân bằng văn bản, qua điện thoại hoặc e-mail và chúng tôi sẽ thực hiện không chậm trễ. Nếu người dùng yêu cầu sửa lỗi thông tin cá nhân, thông tin cá nhân sẽ không được sử dụng hoặc cung cấp cho đến khi hoàn thành việc sửa. Ngoài ra, nếu thông tin cá nhân không chính xác đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho bên thứ ba về kết quả chỉnh sửa để có thể thực hiện chỉnh sửa. Công ty xử lý thông tin cá nhân đã bị hủy bỏ hoặc xóa theo yêu cầu của người dùng hoặc đại diện hợp pháp như được mô tả trong "Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân" để không thể xem hoặc sử dụng cho các mục đích khác.

Chương 8: Các vấn đề liên quan đến việc cài đặt, vận hành và từ chối tự động thu thập thông tin cá nhân
Cookies là các tệp dữ liệu nhỏ mà máy chủ HTTP gửi đến trình duyệt của bạn và được lưu trữ trên máy tính của bạn. Công ty sử dụng các cookie này để lấy biểu mẫu sử dụng dịch vụ hoặc biểu mẫu sử dụng dịch vụ của bạn và dựa trên thông tin cookie này, chúng tôi sử dụng chúng để cung cấp cho bạn các dịch vụ được cá nhân hóa hữu ích và thuận tiện hơn. Thành viên có quyền lựa chọn về cookie. Bằng cách chọn một tùy chọn trong trình duyệt web, thành viên có thể cho phép tất cả cookie, kiểm tra mỗi lần cookie được lưu hoặc từ chối lưu trữ tất cả cookie. Tuy nhiên, nếu từ chối lưu trữ cookie, thành viên sẽ không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào có yêu cầu đăng nhập.

Chương 9. Các biện pháp quản lý và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của thành viên được bảo vệ bằng mật khẩu. Chỉ thành viên mới có thể biết mật khẩu của tài khoản và chỉ người biết mật khẩu mới có thể xem hoặc thay đổi thông tin cá nhân. Do đó, không được nói cho ai biết mật khẩu của mình. Bạn cũng nên đăng xuất và đóng trình duyệt web sau khi hoàn tất. Đặc biệt nếu bạn chia sẻ máy tính của mình với người khác hoặc sử dụng chúng ở những nơi công cộng, bạn càng cần phải làm những điều này để ngăn người khác biết được thông tin cá nhân của bạn. Công ty không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin cá nhân do sự bất cẩn của người dùng hoặc các vấn đề trên Internet. Công ty nhấn mạnh việc tuân thủ chính sách bảo mật bằng cách giảm thiểu việc xử lý thông tin cá nhân và bằng cách đào tạo tại chỗ. Công ty thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân như sau. Chúng tôi hoàn toàn cam kết với tường lửa và hệ thống an ninh để ngăn chặn hack. Bảo vệ thông tin của bạn bằng cách cài đặt chứng chỉ máy chủ bảo mật SSL khi gửi và nhận thông tin cá nhân. Quyền truy cập vào thông tin cá nhân được ngăn chặn để các nhân viên khác không thể truy cập được và chỉ hạn chế cho những người thực hiện công việc và những người chắc chắn đã xử lý thông tin cá nhân khi thực hiện công việc.

Chương 10. Thông tin cá nhân của trẻ em
Về nguyên tắc, công ty không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, thông tin cá nhân của trẻ em có thể được thu thập với sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Công ty đang làm hết sức mình để bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên. Tuy nhiên, ngoài những nỗ lực này, các thành viên cũng nên cẩn thận không để lộ mật khẩu của mình cho bên thứ ba. Đặc biệt, luôn luôn cẩn thận để không rò rỉ mật khẩu thông qua PC được cài đặt ở nơi công cộng. Ngoài ra, công ty sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu của bạn thông qua điện thoại hoặc e-mail. Do đó, vui lòng chỉ sử dụng ID và mật khẩu của riêng bạn và thay đổi mật khẩu thường xuyên. Công ty làm hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân, nhưng không chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin cá nhân do lỗi cá nhân của bạn hoặc không phải do sơ suất của công ty.

Chương 11. Người chịu trách nhiệm bảo hộ thông tin cá nhân
Nếu bạn có bất kỳ ý kiến nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ có hành động ngay lập tức và thông báo cho bạn về kết quả. Thông tin người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân như sau.


Tên: Chung Yong Woo (정용우)
Trực thuộc: Công ty cổ phần SLCnet
Chức vụ: Người đại diện
Số điện thoại: 02-2666-1942


Tên: Lee Kyung Hwan (이경환)
Trực thuộc: Công ty cổ phần SLCnet
Chức vụ: Trưởng phòng
Số điện thoại: 02-2666-1943

Nếu bạn cần báo cáo hoặc tư vấn về việc xâm phạm thông tin cá nhân khác, bạn có thể liên hệ với các tổ chức sau:
Trung tâm báo cáo vi phạm thông tin cá nhân (privacy.kisa.or.kr / điện thoại: 118)
Phòng điều tra mạng văn phòng công tố viên tối cao (www.spo.go.kr / điện thoại: 1301)
Cơ quan cảnh sát quốc gia Cục an ninh mạng (cyberbureau.police.go.kr / 국번없이 182)


Chính sách quyền riêng tư hiện tại sẽ được sửa đổi thành chính sách quyền riêng tư.
Nếu có bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi chính sách bảo mật hiện tại, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua thông báo trang web trước ít nhất 7 ngày.
Thỏa thuận trước được thay thế bằng thỏa thuận này. Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 2 năm 2020


주식회사 에스엘씨넷 (이하 "회사" 또는 "주식회사 에스엘씨넷 서비스"라 함)는 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률(이하 “정보통신망법”) 등 정보통신서비스제공자가 준수하여야 할 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하며, 관련 법령에 의거한 개인정보처리방침을 정하여 이용자 권익 보호에 최선을 다하고 있습니다.

제 1장. 수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법
제 2장. 개인정보의 수집 및 이용목적
제 3장. 개인정보 수집에 대한 동의
제 4장. 개인정보의 보유 및 이용기간
제 5장. 개인정보의 파기절차 및 방법
제 6장. 수집한 개인정보의 위탁
제 7장. 이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법
제 8장. 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항
제 9장. 개인정보보호를 위한 기술적, 관리적 대책
제 10장. 아동의 개인정보
제 11장. 개인정보보호 책임자

부칙

제 1장. 수집하는 개인정보의 항목 및 수집방법
회사는 회원가입, 서비스 제공, 장학금제도에 따른 개인 실명과 계좌정보, 기타상담 등을 위해 개인정보를 수집하고 있으며, 또한 설문조사나 이벤트 시에 집단적인 통계분석을 위해서나 경품발송을 위한 목적으로도 개인정보 기재를 요청할 수 있습니다. 그러나, 회사는 이용자의 기본적 인권 침해의 우려가 있는 민감한 개인정보(인종 및 민족, 사상 및 신조, 출신지 및 본적지, 정치적 성향 및 범죄기록 등)는 가급적 수집하지 않으며 부득이하게 수집해야 할 경우 이용자들의 사전동의를 반드시 구합니다. 이때에도 기입하신 정보는 해당서비스 제공이나 회원님께 사전에 밝힌 목적 이외의 다른 어떠한 목적으로도 사용되지 않음을 알려드립니다. 개인정보의 수집 내용은 아래와 같습니다.
가. 최초 회원가입 시 회원식별 및 최적화 서비스 제공을 위해 아래와 같은 정보 수집 합니다.
개인정보 수집 및 이용에 동의하지 않을 권리가 있으며, 동의를 거부 할 경우 회원가입 및 서비스 제공이 불가능 합니다.
단, 선택항목의 경우에는 거부시 회원가입 및 서비스 이용에 문제가 없습니다.

- 필수항목 : 아이디, 비밀번호, 이름, 본인인증, 휴대폰 번호, 이메일
- 선택항목 : 서비스 관련 설문(예: 어떤 점이 가장 마음에 드시나요?), 전화상담 여부, 마케팅 수신동의

나. 서비스 구매 및 이용과정 중 아래와 같은 정보를 자동으로 생성하여 수집 될 수 있습니다.
- 서비스 결재 및 이용과정 중 수집 항목
*결재 : 카드사명, 카드번호, 카드유효기간, 휴대폰번호, 이메일, 통신사, 결제승인번호, 은행명, 계좌번호
*상담 : 이름, 전화번호, 상담가능시간, 상담내용
- 자동 수집 항목
*IP Address, 쿠키, 방문일자, 서비스 이용기록

다. 개인정보 수집 방법 홈페이지, 애플리케이션, 전화, 상담게시판, 이벤트참여, 배송요청 등을 통한 수집

제 2장. 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 아래와 같은 목적으로 개인정보를 수집합니다. 서비스 제공에 관한 계약이행 및 서비스제공에 따른 요금정산 컨텐츠 제공, 물품배송, 청구서 발송, 본인인증, 구매 및 요금결제, 금융서비스 회원관리 회원제 서비스 이용에 따른 본인 확인, 개인식별, 불량회원의 부정 이용 방지와 비인가 사용방지, 가입 의사 확인 연령 확인, 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 법정 대리인 동의여부 확인, 불만처리 등 민원처리, 고지사항 전달. 서비스 안내등 마케팅 및 광고 신규 서비스 개발 및 특화, 인구통계학적 특성에 따른 서비스 제공 및 광고게재, 접속 빈도 파악, 회원의 서비스 이용에 대한 통계, 이벤트 등 광고성 정보 전달, 고객 대상 설문조사

제 3장. 개인정보 수집에 대한 동의
회사는 회원님의 개인정보 수집에 대하여 동의를 받고 있으며, 회사 내의 회원가입 절차 중 이용약관 및 개인정보처리방침에 개인정보 수집 동의절차를 마련해 두고 있습니다. 회원님께서["약관 및 정책"에 동의합니다.]란에 체크하시면 개인정보 수집에 대해 동의한 것으로 봅니다.

제 4장. 개인정보의 보유 및 이용 기간
서비스 이용자가 당사의 회원으로서 서비스를 계속 이용하는 동안 당사는 이용자의 개인정보를 계속 보유하며 서비스 제공 등을 위해 이용합니다. 서비스 이용자의 개인정보는 그 수집 및 이용 목적(설문조사, 이벤트 등 일시적인 목적을 포함)이 달성되거나 이용자가 직접 삭제 또는 회원 탈퇴한 경우에 재생할 수 없는 방법으로 파기됩니다. 참고로 "개인정보 유효기간제"에 따라 1년간 서비스를 이용하지 않은 회원의 개인정보를 별도로 분리 보관하고 있습니다. 당사는 이용자의 권리 남용, 악용 방지, 권리침해/명예훼손 분쟁 및 수사협조 등의 요청이 있었을 경우에는 이의 재발에 대비하여 회원의 이용계약 해지 시로부터 1년 동안 회원의 개인정보를 보관할 수 있습니다. 상법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 당사는 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다. 이 경우 당사는 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 아래와 같습니다.
가. 회사 내부 방침에 의한 정보보유 사유 회원탈퇴 시 개인정보 보존기간은 아래와 같습니다. 보존근거 : 불량 이용자의 재가입 방지, 명예훼손 등 권리침해 분쟁 및 수사협조 보존기간 : 회원탈퇴 후 1년
나. 관련법령에 의한 정보보유 사유 상법, 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 회사는 관계법령에서 정한 일정한 기간 동안 회원정보를 보관합니다. 이 경우 회사는 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 아래와 같습니다. 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 보존 이유 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 5년 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 보존 이유 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 5년 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 보존 이유 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 보존 기간 : 3년 본인확인에 관한 기록 보존 이유 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 보존 기간 : 6개월 방문에 관한 기록 보존 이유 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 보존 기간 : 3개월

제 5장. 개인정보의 파기절차 및 방법
회원님은 언제든지 등록되어 있는 회원님의 개인정보를 열람하거나 정정하실 수 있으며, 회원 탈퇴를 요청 하실 수 있습니다. 회원님의 개인정보 열람 및 수정은 사이트 내의 회원정보변경을 통해 로그인(Log-in) 후 가능하며, 아이디, 주민번호, 이름을 제외한 사항은 수정 가능합니다. 회원 탈퇴를 원하실 경우 사이트 내에서 탈퇴가 가능하며, 등록된 모든 정보를 파기함으로 탈퇴 여부를 신중히 고려 하셔야 합니다. 또한 탈퇴 후 재가입에 제약이 따를 수 도 있습니다. 회사의 개인정보 파기절차 및 방법은 다음과 같습니다. 파기절차 이용자가 회원가입 등을 위해 입력한 정보는 목적이 달성된 후 별도의 DB로 옮겨져(종이의 경우 별도의 서류함) 내부 방침 및 기타 관련 법령에 의한 정보보호 사유에 따라(보유 및 이용기간 참조)일정 기간 저장된 후 파기됩니다. 동 개인정보는 법률에 의한 경우가 아니고서는 보유되는 이외의 다른 목적으로 이용되지 않습니다. 파기방법 종이에 출력된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각을 통하여 파기합니다. 전자적 파일 형태로 저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없는 기술적 방법을 사용하여 삭제합니다.

제 6장. 수집한 개인정보의 위탁
회사의 개인정보 위탁처리 기관 및 위탁업무는 다음과 같습니다. 5. 취급 위탁 안내 회사는 서비스 이행을 위해 아래와 같이 외부 전문업체에 위탁하여 운영하고 있습니다.

제 7장. 이용자 및 법정대리인의 권리와 그 행사방법
이용자 및 법정대리인은 언제든지 등록되어 있는 회원의 개인정보를 열람하거나 수정 할 수 있으며, 회원탈퇴 절차를 통하여 개인정보 이용에 대한 동의를 철회할 수 있습니다. 혹은 개인정보보호책임자에게 서면, 전화 또는 이메일로 연락하시면 지체 없이 조치하겠습니다. 이용자가 개인정보의 오류에 대한 정정을 요청하신 경우에는 정정을 완료하기 전까지 당해 개인정보를 이용 또는 제공하지 않습니다. 또한 잘못된 개인정보를 제3자에게 이미 제공한 경우에는 정정 처리 결과를 제 3자에게 지체 없이 통지하여 정정이 이루어지도록 하겠습니다. 회사는 이용자 혹은 법정 대리인의 요청에 의해 해지 또는 삭제된 개인정보는 “개인정보의 보유 및 이용기간” 에 명시된 바에 따라 처리하고 그 외의 용도로 열람 또는 이용할 수 없도록 처리하고 있습니다.

제 8장. 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항
쿠키(cookie)는 HTTP 서버에서 사용자 브라우저에게 보내는 조그마한 데이터 파일로써 회원님의 컴퓨터에 저장됩니다. 회사는 이러한 쿠키(cookie)를 이용하여 회원님의 브라우저 형식이나 서비스 이용 형태를 얻게 되며, 이러한 쿠키 정보를 바탕으로 회원님께 유용하고 보다 편리한 맞춤서비스를 제공하는데 사용하게 됩니다. 회원님은 쿠키에 대한 선택권을 가지고 있습니다. 회원님의 웹브라우저에서 옵션을 선택함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할 수 있습니다. 단, 쿠키의 저장을 거부하실 경우 로그인 (Log-in) 이 필요한 회사의 모든 서비스는 이용하실 수 없게 됩니다.

제 9장. 개인정보보호를 위한 기술적, 관리적 대책
회원님의 개인정보는 비밀번호에 의해 보호되고 있습니다. 회원님 계정의 비밀번호는 오직 본인만이 알 수 있으며, 개인정보의 확인 및 변경도 비밀번호를 알고 있는 본인에 의해서만 가능합니다. 따라서 회원님의 비밀번호는 누구에게도 알려주면 안됩니다. 또한 작업을 마치신 후에는 로그아웃(log-out)하시고 웹브라우저를 종료하는 것이 바람직합니다. 특히 다른 사람과 컴퓨터를 공유하여 사용하거나 공공장소에서 이용한 경우 개인정보가 다른 사람에게 알려지는 것을 막기 위해서 이와 같은 절차가 더욱 필요합니다. 이용자 부주의나 인터넷상의 문제로 인한 개인정보 유출에 대해서 회사는 책임을 지지 않습니다. 회사는 개인정보 취급 직원을 최소화하고 담당 직원의 수시교육을 통해 개인정보 보호 정책의 준수를 강조하고 있습니다. 회사는 개인정보보호를 위한 기술적 관리적 대책을 다음과 같이 시행하고 있습니다. 해킹 방지를 위한 방화벽과 보안 시스템에 만전을 기하고 있습니다. 개인정보 송수신시 SSL 보안서버 인증서를 설치하여 정보를 보호합니다. 개인정보에의 접근은 해당 업무 수행자, 업무 수행 시 개인정보 취급이 불가피한 자로 제한하여 그 이외의 직원이 접근하지 못하도록 하고 있습니다.

제 10장. 아동의 개인정보
회사는 원칙적으로 14세 미만 아동의 개인정보를 수집하지 않습니다. 다만 특별한 경우에 법정대리인의 동의를 얻어 아동의 개인정보를 수집할 수 있습니다. 회사는 회원님의 개인정보를 보호하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 그러나 이러한 노력 이외에 회원님 스스로도 제 3 자에게 비밀번호 등이 노출되지 않도록 주의하셔야 합니다. 특히 비밀번호 등이 공공장소에 설치한 PC를 통해 유출되지 않도록 항상 유의하시기 바랍니다. 또한 회사는 어떠한 경우에도 전화나 E-mail을 통해 사용자의 비밀번호를 묻지 않습니다. 그러므로 본인의 ID와 비밀번호는 꼭 본인만 사용하시고, 비밀번호를 자주 바꿔주시는 것이 좋습니다. 회사는 개인정보보호에 최선을 다하지만, 회원님 개인 실수나 회사의 과실에 기인하지 않는 개인 정보 유출에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

제 11장. 개인정보보호 책임자

회사 개인정보처리방침과 관련하여 의견이 있을 경우 메일을 주시면 접수 즉시 조치하고 처리결과를 알려 드리겠습니다. 개인정보관리 책임자와 담당자는 아래와 같습니다.
개인정보보호 책임자
이름 : 정용우
소속 : ㈜에스엘씨넷
직위 : 대표
전화 : 02-2666-1942
개인정보보호 관리자
이름 : 이경환
소속 : ㈜에스엘씨넷
직위 : 팀장
전화 : 02-2666-1943
기타 개인정보 침해에 대한 신고나 상담이 필요한 경우에 아래 기관에 문의 가능합니다.

개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118)
대검찰청 사이버수사과 (www.spo.go.kr / 국번없이 1301)
경찰청 사이버안전국 (cyberbureau.police.go.kr / 국번없이 182)

< 부칙 >
기존 개인정보보호정책은 개인정보처리방침으로 개정합니다.
현 개인정보처리방침의 수정, 변경이 있을 시 최소 7일 이전에 사이트 내 공지를 통하여 고지할 것입니다.
개인정보처리방침 시행일자 : 2020년 02월 01일
이 약관은 2020년 02월 01일부터 시행하며 종전의 약관은 이 약관으로 대체합니다.